PREBERITE “STROKOVNA” MNENJA, DA OTROK NE POTREBUJE MAME IN OČETA

Ustavno sodišče 10.3.2022 še ni sprejelo končne odločitve glede ukinitve zakonske zveze ter posvojitve otrok v homoseksualna razmerja. Namesto tega je pozvalo vlado, da se izjasni o pravnih in vsebinskih navedbah, ki so jih predlagatelji zahteve za presojo ustavnosti navedli v dopolnitvi svoje zahteve. 

Sestavni del dopolnitve zahteve za presojo ustavnosti so tudi tri »strokovna« mnenja in sicer: Katedre za razvojno psihologijo (eno mnenje), podpisala dr. Ljubica Marjanovič Umek, ter dve mnenji Fakultete za socialno delo, obe je podpisala dr. Ana Marija Sobočan

“Strokovna” mnenja, da je vseeno, če ima otrok mamo in očeta ali ne, si lahko preberete tukaj.

Iz vseh treh strokovnih mnenj izhaja, da »stroka« meni, da otrok ne potrebuje mame in očeta. Dr. Ljubica Marjanovič Umek v svojem strokovnem mnenju tako zapiše: »Sestava družine, npr. število družinskih članov, njihov spol in spolna usmerjenost nima pomembnega vpliva na razvoj malčkov/otrok/mladostnikov. Enako učinkovito kot tradicionalne družine lahko ustrezne pogoje za zdrav razvoj otrok zagotavljajo tudi strukturno drugačne družine, npr. enostarševske, dopolnjene družine, razširjene družine, družine z istospolno usmerjenima staršema (Golombok 2015).« 

Enako izhaja tudi iz mnenj dr. Ane Marije Sobočan, ki v mnenju z dne 18.6.2021 zapiše: “Znanje o družini na podlagi raziskav v preteklih desetletjih namreč kaže, da so za otroke relevantni procesi v družini (npr. kakovost starševstva in navezanost), ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj, ne pa struktura družine (npr. koliko staršev ima otrok, kakšnega spola so, kakšna je njihova spolna usmerjenost; Golombok 2010).”

Strokovna mnenja”, da je vseeno, če ima otrok mamo in očeta ali ne, si lahko preberete tukaj.

Seveda so ta “strokovna” mnenja, kakor tudi zelo veliko t.i. znanstvenih raziskav iz tega področja potvorjena in namenjena temu, da bi države ukinile zakonsko zvezo žene, moža ter uzakonile posvojitve otrok v homoseksualna razmerja ter vse kar temu sledi (LGBTQIA vzgoja v šolah; vstop moškim, ki spremenijo spol ali samo trdijo, da se počutijo ženske, v ženske WC-je, nastopanje nekdanjih moških, ki spremenijo spol v ženskih športih…).

Več raziskav je pokazalo, da gre za v mnogih t.i. znanstvenih raziskavah za rezultate, ki jih ni mogoče preveriti ali so prirejeni za potrebe izvajalcev ali naročnikov.

Obstaja seveda velika množica relevantnih raziskav, ki ugotavljajo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Nekaj si jih lahko ogledate na povezavah:

Aleš Primc