Poslanstvo

moja Domovina

privilegij je imeti domovino

Imeti domovino je nekaj čudovitega. Domovina je prostor naše identitete, sprejemanja in spoštovanja. Domovina je država, a hkrati več kot to. Domovina je država, kjer se počutimo sprejeti v tem, kar smo. 

Odgovornost vseh je, da bo naša država prijetna domovina nas vseh. Za to so v prvi vrsti odgovorni državni voditelji, ki morajo s svojim delovanjem in svojimi javno izraženimi stališči povezovati na temelju slovenstva, slovenske tradicije in kulture. Vloga šolstva pri izgrajevanju domovinske zavesti je nenadomestljiva, saj je domovinska zavest ena od najpomembnejših vsebin, ki jih mora privzgojiti šola v interesu mladih in domovine. Občutek pripadnosti domovini je namreč eno najpomembnejših in najbolj plemenitih čustev vsakega človeka in družine ter hkrati povezovalno tkivo države. 

Ključna vloga je tudi vloga družine pri oblikovanju domovinske zavesti, zato spodbujamo vse mame in očete, da v korist svojih otrok skrbijo tudi za domovinsko vzgojo v svojih družinah s pojasnjevanjem zgodovinskih dejstev, spoštovanjem simbolov in tradicije.

Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine je ponosna na slovensko domovino, se zavzema za njen razvoj in napredek ter se je pripravljena, če bo ogrožena, zanjo boriti z vsemi sredstvi.