POSLANSTVO

hrana, narava, stvarstvo

imamo samo eno zemljo

Naša povezanost z naravo je vir našega preživetja, sreče in prihodnosti. Narava je stvarstvo, ki nam je zaupano od Boga. Iz tega izvira naša največja odgovornost za njeno trajnostno uporabo na način, da jo bomo predali zanamcem vsaj tako, kot smo jo prejeli od prednikov, težiti pa moramo za tem, da jo bomo predali še boljšo. 

Kmetijstvo je najbolj strateška gospodarska panoga, kmetje pa vsega spoštovanja vredni ljudje, saj skrbijo za našo hrano, ki nam omogoča življenje. Prav bi bilo, da bi vsak človek vsaj del hrane, ki jo zaužije, pridelal sam. To je mogoče ne le na velikih kmetijskih površinah, ampak celo v stanovanju. S tem bi se okrepilo spoštovanje do hrane, ki je zahodna civilizacija in tudi naša družba zavrže eno tretjino. To se mora nehati!

Skrb za naravo mora biti sestavni del vsega našega delovanja kot posameznikov, družin, gospodarstva in države. Na vseh področjih naših aktivnosti moramo vključiti elemente trajnostnega delovanja. Država mora s svojimi ukrepi spodbujati trajnostno delovanje družbe na vseh ravneh.

Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine je trajnostnemu odnosu do narave zavezana iz spoštovanja do ljudi in do Boga, ki je Stvarnik vsega, kar nas obdaja. To pomeni našo najvišjo možno odgovornost.