Poslanstvo

moja Vera, moje upanje

vera nam pomaga

Vsak človek ima vero. Vera je sestavni del življenja vsakega človeka. Verska svoboda je zato temeljna človekova pravica, ki mora biti zagotovljena na vseh ravneh družbe.

V stranki ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine spoštujemo vse vere, vendar javno izražamo svojo pripadnost Katoliški cerkvi. Vera v Jezusa Kristusa, ki je vera upanja in ljubezni, je duhovni, etični in moralni vir našega delovanja. Vemo, da kot ljudje velikokrat ne zmoremo slediti tem najvišjim idealom, vendar si bomo pri našem delovanju za to prizadevali.