POSLANSTVO

DELO je bogastvo vsakega človeka

delavec in podjetnik sta sodelavca v proizvajanju dobrin

Živimo od dela. Svojega in dela drugih ljudi. Vsi ljudje so dolžni delati in imajo pravico delati. Delo je bogastvo, dano vsakemu človeku in tega bogastva nima nihče pravice izkoriščati ali ga omalovaževati. Delo je vir preživetja posameznika, družine, družbe, naroda in človeštva. Delo je vir ne le materialnega blagostanja, ampak tudi občutka človeškega dostojanstva za vsakega človeka. Spoštovanje dela in delavca je zato temelj gospodarstva in napredka. 

Razvoj in gospodarski napredek omogočata podjetniška svoboda in ustvarjalnost v sodelovanju z delavci. Uspešnejše so tiste družbe, ki dopuščajo večjo podjetniško svobodo ob hkratni določitvi za vse veljavnih pravil delovanja ter zagotavljanju, da se le ta spoštujejo. 

Borimo se proti komunističnim in socialističnim gospodarskim eksperimentom ter njegovim sodobnim dedičem, ki gradijo na omejevanju svobode gospodarske pobude, višjih obdavčitvah, državnem lastništvu v narodnogospodarsko nestrateških gospodarskih panogah ter državnih monopolih. To ni pot do blagostanja ljudi ter spoštovanja delavcev, ampak pot v nesvobodo in gospodarsko propadanje.

Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine se zavzema za socialno pravično, okoljsko odgovorno in trajnostno tržno gospodarstvo, z vlogo države, ki je omejena na zagotavljanje in spoštovanja pravnega reda, preprečevanja monopolov ter pobiranje nizkih davkov.