O NAS

PROGRAM STRANKE GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE

Preambula

Slovenija je naša domovina in država.

Slovenski narod, vsi državljanke in državljani, so naši ljudje. Ustvarjanje pogojev za njihovo dobro življenje, delo, blagostanje ter zagotavljanje varnosti so ključne naloge naše države. Na prvem mestu so naši otroci, naši mladi, naše družine in naši stari starši. Oni so temelj našega naroda, naše domovine in države.

Slovenska kultura, slovenski jezik in naš način življenja so naše korenine in cilj za prihodnost. Za slovensko narodno zavest, za slovensko kulturo in slovenski jezik se je vredno in smo se dolžni boriti.

Ljubezen, zvestoba in odgovornost. Tri ključne besede. Radi imamo naše otroke, naše mlade, naše družine, naše stare starše, naš narod in državo. Zvestoba je neprecenljiva vez zaupanja med nami v vseh naših odnosih. Odgovorno opravljanje dela v skupno dobro, je vodilo našega delovanja.

Brižinski spomeniki v slovenskem jeziku so eno prvih besedil vsega slovanskega sveta in blesteč primer omike. Izhajajoč iznauka Jezusa Kristusa, govorijo o odnosu slehernega človeka do svojega Stvarnika, učijo nas razlikovati med dobrim in slabim, učijo nas o miru, dobroti in o nas samih. To so vrednote, s katerimi smo prežeti in so nas ustvarile takšne kot smo: postale so ne le naša vera, ampak del našega mišljenja, naših delovnih navad, našega čustvovanja in vzgoje naših otrok.

Primož Trubar nas je nagovarjal kot »ljube Slovence«. Škof Slomšek nas je bodril: »Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike«. Pobudniki programa »Zedinjena Slovenija« leta 1848 ter Taborsko gibanje (1868 -1871) so nam dali prvi narodno osamosvojitveni program. Krščansko -socialno gibanje pod vodstvom dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Ivana Šusteršiča, je ta program nadgradiloin z nesluteno požrtvovalnostjo neutrudno izvajalo. Druga svetovna vojna je naš narod udarila dvakrat. Razkosali so ga okupatorji in bratomorna vojna. Spoštujemo vse domoljube v drugi svetovni vojni, preziramo morilski fašizem, nacizem in komunizem. Zavzemamo se za dostojen pokop in spomin žrtev ter za razkritje zločinov in kaznovanje zločincev. Ne zaradi maščevanja, ampak zaradi nujnega sporočila za našo prihodnost: Zločin se ne splača!

Slovenska pomlad ob koncu 80 –ih let je bil milostni trenutek slovenske zgodovine. Slovenski narod, civilnodružbene skupine, demokratične stranke združene v koaliciji DEMOS ter mnogi neustrašni posamezniki, so s političnimi sredstvi in v vojni izbojevali državo Slovenijo. Poklon in spoštovanje! Samostojna država Slovenija je izpolnitev težnje slovenskega naroda in hkrati naša velika odgovornost. Slovenci smo bili dobri podložniki tujim gospodarjem. Sedaj je čas, da postanemo odlični gospodarji v svoji državi!

Prihodnost z našimi otroki počiva na preteklosti in modrosti naših prednikov. Naša sedanjost je čas, ko se moramo postaviti za naše otroke, našo mladino, družine in stare starše -za vrednote, ki so v sami srčiki našega naroda in države. Imamo veliko skupnega, za kar se je vredno truditi in boriti. Družijo nas preteklost, sedanjost in skupna prihodnost.

V želji, da pomagamo narediti Slovenijo in svet bolj prijazen Bogu, življenju, otrokom, mladim, družinam in starim staršem, ustanavljamo politično stranko z imenomGlas za otroke in družine. Temelj tega statuta, programa in našega delovanja so Deset Božjih zapovedi, ljubezen ter spoštovanje do vsakega človeka.

Ustanovni kongres politične stranke GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE je na svojem zasedanju v Škofji Loki dne 25.marca 2017 sprejel STATUT POLITIČNE STRANKE GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE.

PROGRAM
politične stranke
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE

Povzetek

 1. V Slovenijo je potrebno vrniti spoštovanje življenja, materinstva in očetovstva, slovenske kulture, dela, nedeljskega počitka in krščanstva.

 2. Obstajata ženski in moški spol, mama in oče sta naravni prostor rojstva otroka.

 3. Poseganje po življenju nerojenih otrok, bolnih in ostarelih je nesprejemljivo.

 4. Slovenski zdravstveni in pokojninski sistem ter slovenska kultura lahko preživijo samo ob bistveno večji rodnosti, kot jo imamo danes.

 5. Vsi delavci morajo za svoje delo dobiti pošteno plačilo (vključno s plačanimi prispevki), ki zadostuje najmanj za dostojno življenje.

 6. V gospodarstvu, poklicnem in visokem šolstvu moramo zagotoviti razmere, da se bodo mladi lahko zaposlili v Sloveniji in jim ne bo treba s trebuhom za kruhom. Ustvariti je potrebno pogoje za uspešno gospodarstvo, saj je to najboljša sociala.
 7. Kmetijstvo in podeželje morata postati bistveni sestavni del državne pozornosti, ne pa odmaknjena na obrobje.

 8. Starim staršem in upokojencem mora družba priznati njihov izjemen pomen ter jim omogočiti ustvarjalno življenje in varno starost.
 9. Nič nam ne pomaga, če smo pridni, delavni in ustvarjalni, če nam eni lahko neovirano kradejo. Zato potrebujemo učinkovito in pravično pravosodje.

 10. Besedi »mama« in »oče« bomo ponovno uvedli v upravne, zdravstvene, šolske itn. obrazce in drugo uradno dokumentacijo. Zagotoviti je potrebno spoštovanje enakopravnosti, vendar hkrati tudi različnosti in spoštovanja moškega in ženskega spola na vseh ravneh: s spodbujanjem spoštovanja (gentelmenstva) do žensk med fanti od vrtca naprej, s spodbujanjem spoštovanja deklet do fantov od vrtca naprej, z ohranitvijo moških in ženskih stranišč v javnih objektih, ločenim nastopanjem moških in žensk v športnih disciplinah itn.

 11. Varnost je pomembna in ni samoumevna, zato predlagamo ponovno uvedbo obveznega samoobrambnega usposabljanja za fante.

 12. Prenehajmo z negativizmom ter iščimo dobro in lepo v nas in okoli nas.

Zavedamo se, da:

 • ljudje izhajamo iz družine;

 • so otroci, mame in očetje ter stari starši temelj naroda in države;

 • smo iz spoštovanja do naših prednikov dolžni negovati in ohranjati zvestobo jeziku, veri in kulturi;

 • so temelji sožitja med ljudmi „deset Božjih zapovedi“, medsebojno spoštovanje, odpuščanje, sočutje in usmiljenje;

 • so veselje, optimizem in dobra volja naš najboljši odnos do življenja in sveta.

PROGRAMSKE TOČKE

 1. Naše osnovno poslanstvo je odgovornost za naše otroke, mlade, družine, ostarele, narod, kulturo in državo Slovenijo.
 2. Največja nevarnost družbene in politične moči ter oblasti je, da ljudje, ki opravljajo funkcije, mislijo, da so bogovi in lahko delajo, kar hočejo. Bog je en sam.
 3. Krščanstvo ima izjemen pomen za slovenski narod in kulturo. Krščanske vrednote – ljubezen, spoštovanje in dostojanstvo vsakega človeka ter iz tega izhajajoče človekove pravice so prava pot za dosego mirnega družbenega sožitja v Sloveniji in v Evropi.
 4. Slovenija naj bo država veselja do življenja, v kateri bo uveljavljena pravica do življenja vsakega nerojenega otroka. Splav povzroča žrtve. Postopek splava vedno odvzame življenje nerojenim otrokom ter hudo rani in prizadene njihove mame in očete, brate in sestre, stare mame in stare očete, zdravstvene delavce. Zavzemamo se, da se sporen izraz „zarodek“ oz. „plod“ nadomesti z besedo: „nerojeni otrok“. Zavračamo ambulantni „abortivni mobing“ nad nosečnicami. Uvede naj se svetovanje materam o različnih vrstah pomoči države ob rojstvu otroka.
 5. Zavračamo evtanazijo in samomor s pomočjo. Zavzemamo se za to, da bi vsak človek imel dostojno brezplačno paliativno oskrbo z možnostjo, da so ob njem njegovi najbližji.
 6. Obstajata ženski in moški spol. Mama in oče sta naravno okolje za rojstvo, razvoj in vzgojo otrok. Zakonska zveza je izključno skupnost enega moža in ene žene. To dejstvo je treba vpisati v slovensko ustavo, enako kot prepoved trgovine z materinstvom. Zvestoba v odnosih naj bo spoštovana vrednota v družini in na vseh ravneh družbenega življenja. Zagotoviti je potrebno spoštovanje enakopravnosti, vendar hkrati tudi različnosti in spoštovanja moškega in ženskega spola na vseh ravneh: s spodbujanjem spoštovanja (gentelmenstva) do žensk med fanti od vrtca naprej, s spodbujanjem spoštovanja deklet do fantov od vrtca naprej, z ohranitvijo moških in ženskih stranišč v javnih objektih, ločenim nastopanjem moških in žensk v športnih disciplinah itn.
 7. Besedi »mama« in »oče«, ki ju izrojena levica izrinja iz uradnega poslovalnega jezika, bomo ponovno vrnili v upravne, zdravstvene, šolske itn. obrazce in drugo uradno dokumentacijo.
 8. Mama in oče sta najbolj odgovorna za svoje otroke, zato morajo imeti pravico, da otroke vzgajajo v skladu z lastno vestjo in verskim prepričanjem, ne da bi bili zaradi tega diskriminirani v šolskih, zdravstvenih in drugih ustanovah. Ta pravica mora biti dejansko uresničena in ne tako kot doslej zgolj zapisana črka v ustavi oz. v mednarodnih deklaracijah o otrokovih pravicah.
 9. Slovenci lahko zagotovimo socialno državo, vzdržnost pokojninskega sistema in narodno preživetje samo, če bomo dovolj odprti za rojstvo svojih otrok. Zato vabimo k odprtosti za rojstvo tretjega in nadaljnjih otrok v družini. Kot družba in država moramo tem družinam zagotoviti, da bodo deležne ustreznih materialnih pogojev. Voditelji države, ki za to ne ustvarjajo potrebnega vzdušja in pogojev ter ne odpravljajo ovir za tiste, ki si želijo več otrok, si ne zaslužijo biti voditelji države. Če se v slovenskih družinah v naslednjih dvajsetih letih ne bo letno rodilo vsaj 27.000 otrok in bistveno dvignilo povprečje otrok na družino s sedanjega povprečja 1,5 na vsaj 3 otroke, slovenski jezik, narod in kultura nimajo možnosti preživetja. Zato je naj se spremeni tudi odnos države do družin. V ta namen je treba:
  • takoj odpraviti diskriminacijo dijakov in študentov, ki danes zaradi otroškega dodatka svojih mlajših bratov in sester lahko ostanejo brez štipendije oz. je ta nižja;
  • najnižji dodatek in nadomestilo za čas porodniške odsotnosti npr. za mame študentke določiti v višini minimalne plače (zdaj 252,04 EUR);
  • uvesti spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih staršev (še posebej mater) in za delo mladih staršev s skrajšanim delovnim časom;
  • očetom, ki jim vlada danes krivično odreka pravico do dela očetovskega dopusta, tega priznati v skladu z zakonom;
  • otrokom priznati, da so prvi in najpomembnejši steber pokojninskega sistema, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti. Naj se to v sistemu tudi pozna, tako da število otrok, za katere zavarovanec skrbi, vpliva na višino njegovih prispevkov in višino njegove pokojnine. Več ko ima nekdo otrok, bolj naj se zanj znižajo delodajalčevi prispevki za pokojninsko zavarovanje in se tako nekoliko poveča njegova konkurenčnost na trgu dela, ki je zaradi materinstva ali očetovstva običajno zmanjšana. Večje število otrok pomeni tudi večji prispevek v pokojninski sistem, zato naj pomeni tudi višjo pokojnino;
  • zakonskim parom, ki ne morejo imeti otrok, poleg starih staršev za njihove vnuke, zagotoviti prednostno pravico pri posvojitvah otrok.
 10. Mladi so naša prihodnost, zato naj ima vsaka državljanka in državljan svoj volilni glas. Starši otroka oz. mladostnika do 14. leta starosti naj v njegovem imenu oddajo volilni glas. Od dopolnjenega 14. leta do pridobitve volilne pravice pa naj volilni glas oddajo starši mladostnika ob njegovi prisotnosti.
 11. Podpiramo naravne vezi v razširjeni družini, še posebej starih staršev v primerih, ko vnuki izgubijo starše, v obliki posvojitev ali skrbništva. Pri skrbi za starejše naj se prednostno vključijo družina in svojci.
 12. Vsi upokojenci morajo imeti možnost, da s pokojnino varno in mirno živijo ob svojcih ali v domu starejših. Če želijo občasno delati, morajo imeti to možnost, ne da bi bili zaradi tega finančno kaznovani z manjšo pokojnino ali visokimi dajatvami. Treba je povišati najnižje pokojnine ter omogočiti cenovno sprejemljivo oskrbo na domu in v državnih domovih za ostarele.
 13. Nedelja je dan počitka, ki krepi družinske vezi in zdravje. Zato naj bo nedelja dela prost dan za vse, za katere delovna obveznost ni zares nujno potrebna.
 14. Delo je vrednota, ki daje človeku dostojanstvo in čast. Vsako pošteno delo zasluži pošteno plačilo in spoštovanje. Delavci morajo biti zaščiteni pred brezvestnim izkoriščanjem ter neplačevanjem plač in prispevkov. Vzpostaviti je treba solidarnostni sklad, ki se bo polnil tudi z zaseženim premoženjem dokazano brezvestnih izkoriščevalcev delavcev, iz katerega se bodo poplačale krivično odtegnjene plače in prispevki.
 15. Socialno ogroženi in tisti, ki iz upravičenih razlogov ne morejo živeti od svojega dela, morajo imeti dostojne možnosti za življenje.
 16. Slovenija naj mladim pomaga odkrivati, razvijati in uresničevati njihove talente in življenjske zamisli. Vsako leto več kot 8.000 mladih zaradi pomanjkanja dela, poslovnih priložnosti in izzivov odide v tujino. Mladim je potrebno omogočiti, da se v Sloveniji zaposlijo in osamosvojijo. Tema ciljema moramo prilagoditi izobraževalne, zaposlovalne in stanovanjske pogoje. Mladi zakonski pari s stanovanjskim problemom, stari do 27 let z otroki (rojenimi ali še nerojenim), naj za dobo največ pet let dobijo stanovanje, za katerega prispevajo 15% tržne cene najema
 17. Višje in univerzitetno izobraževanje na številnih smereh žal ne vodi do dela. Sedanje izobraževanje študentov na mnogih študijskih smereh prevečkrat postaja izobraževanje za brezposelnost. Zato je treba s takšnim izobraževanjem prekiniti. Gospodarstvo naj dobi možnost odločanja in financiranja poklicnega in visokošolskega izobraževanja ter naj bo za toliko davčno razbremenjeno. Vpeljati je treba sistem, ki bo študente spodbujal k odgovornemu študiju in njegovemu dokončanju, kar omogoča t.i. vaučerski sistem. Zagovarjamo študij brez šolnin, kar je pomembno, da lahko svoje talente in cilje doseže vsak, ki si to želi in je pripravljen za svoje cilje tudi delati. Brezplačen študij za študente terja tudi njihovo odgovornost do davkoplačevalcev. Študij mora biti namenjen pridobitvi čim boljšega in čim bolj uporabnega znanja in čim hitrejšemu vstopu na trg dela, ne pa – kot se danes pogosto dogaja – zagotavljanju interesov in privilegijev profesorskega kadra na državnih visokošolskih ustanovah.
 18. Gospodarsko in socialno uspešna družba in država ponujata možnost zaposlitve svojim prebivalcem s posebno skrbjo za mlade, težje zaposljive starejše, invalide in osebe s posebnimi potrebami. Da bi Slovenija to postala, je treba nujno izboljšati poslovno okolje, da bodo domača podjetja konkurenčna podjetjem v tujini, da bodo domači podjetniki ohranjali proizvodnjo v Sloveniji in tuji pri nas odpirali svoja podjetja. Delo je treba davčno razbremeniti primerljivo z državami, kot sta npr. Avstrija in Slovaška. Odpraviti je treba nepotrebne administrativne ovire, ki zavirajo razvoj gospodarstva, in uvesti ukrepe za zagotavljanje plačilne discipline, po zgledu držav, kjer to deluje, npr. Avstrija.
 19. Državna podjetja, ki so infrastrukturno in narodnogospodarsko pomembna, naj ostanejo v državni lasti ter naj bodo vodena pošteno in dobičkonosno. Državno premoženje v podjetjih morajo nadzirati predstavniki vlade in opozicije. Kdor je dokazano ravnal koruptivno ali oškodoval premoženje državnih podjetij, doživljenjsko ne sme več poslovati z državo ali sodelovati pri upravljanju državnega premoženja. Ta standard je treba vpisati v ustavo.
 20. Obrtniki in podjetniki v malih in srednjih podjetjih so pomemben steber slovenskega gospodarstva, ki ga je treba spoštovati in davčno spodbuditi, da bo več ustvarjal in zaposloval. Spodbujati želimo povezovanje obrtnikov in malih podjetnikov z namenom doseganja vzajemnih učinkov pri razvoju, proizvodnji in prodaji.
 21. Malim in srednjim kmetom je treba poenostaviti upravne, davčne in druge postopke, da bodo lahko ohranili svoje kmetije in nadaljevali dejavnost. Omogočiti jim je treba večjo dostopnost do obdelovanja državnih kmetijskih površin in kmečkim gospodinjam vrniti pravico do pokojnine. Prek zadružništva je treba bolj povezati pridelovalce in potrošnike. Povečati je potrebno samooskrbo Slovenije s hrano.
 22. Zavzemamo se za gospodarsko usmerjeno zunanjo politiko Republike Slovenije, ki bo v tujini odpirala vrata slovenskemu gospodarstvu ter se v mednarodni skupnosti (EU, OZN) aktivno zavzemala za vrednote človeškega življenja, zakonske zveze, družine, pravičnosti, solidarnosti, verske svobode, pozitivnega odnosa do okolja in miru.
 23. V sodstvu je treba vzpostaviti sistem javnosti, preglednosti in odgovornosti, po katerem bodo imeli državljani vpogled v delovanje funkcionarjev v pravosodju. Državljankam in državljanom mora biti zagotovljeno spoštovanje človekovih pravic v vseh policijskih in pravosodnih postopkih. Funkcionarji v pravosodju morajo za svoje zlorabe odgovarjati.
 24. Osnovna šola je preveč storilnostno naravnana, usmerjena v ocene in ne v znanje. Učni načrti so preobsežni. Učiteljem zmanjkuje časa za celostno oblikovanje mlade osebnosti. Tako v osnovnih kot v srednjih šolah naj se vzpostavi ravnovesje med dolžnostmi, odgovornostjo in pravicami učencev oz. dijakov. V osnovno šolo je treba ponovno uvesti ocenjevanje vedenja, v vse stopnje izobraževanja pa vnesti vzgojo za slovenski jezik, zgodovino, kulturo, glasbo in domoljubje. Nujno je potrebno vključiti v šolske programe več tehnične kulture in praktičnega usposabljanja. Glede na izjemno neuravnoteženo razmerje med vzgojiteljicami/učiteljicami in vzgojitelji/učitelji v vrtcih in šolah ter s tem odsotnost moške vzgojne in razvojne dimenzije v vzgojenem in izobraževalnem procesu bo treba poiskati rešitve za uravnotežen delež obeh spolov v vzgoji in izobraževanju (podobno tudi v pravosodju in socialnem delu).
 25. Vrtci, šole in fakultete naj bodo prostor spoštovanja, kulturne vzgoje in znanja v službi človečnosti, ne pa prostor ideološke prevzgoje in širjenja ateistične ideologije. Vrtec, šola in fakulteta naj bodo pluralni in naj se v njih počutijo sprejeti vsi, tako verujoči otroci in mladi različnih veroizpovedi kot tisti, ki imajo ateistične starše. Teorija spola, radikalna spolna vzgoja, ezoterične prakse, pedofilska literatura in delovanje nevladnih organizacij brez soglasja staršev v vrtce in šole ne spadajo.
 26. Osebe s posebnimi potrebami so diskriminatorno izključene iz temeljne družinske zakonodaje. Tem osebam je treba zagotoviti spoštovanje njihovega dostojanstva in sposobnosti ter jim omogočiti dejavno življenje. Omogočiti je treba večjo pravico do izbire pri izobraževanju in varstveno-delovnem bivanju oseb s posebnimi potrebami.
 27. Spoštujemo tradicionalno levico, ki se je borila za delavske pravice, in ugotavljamo, da je v Sloveniji danes žal ni več. Borbeni ateizem in sovraštvo do drugače mislečih v Sloveniji povzročata ogromno škode. Zato se uprimo novemu fašizmu, komunizmu in kristjanofobiji, ki se kažejo v čedalje večjem preganjanju in diskriminaciji kristjanov in drugače mislečih zaradi njihovega verskega oz. drugega prepričanja. Vsak ima pravico do ugovora vesti, zlasti v primeru zdravstvenih delavcev, farmacevtov, sodnikov, notarjev in učiteljev.
 28. Treba je omogočiti konkurenco in pravico do izbire na področju dejavnosti centrov za socialno delo, tam, kjer ni nujno, da naloge izvaja država, saj se čedalje bolj kaže, da monopol centrov za socialno delo v mnogih primerih ne zagotavlja kakovostnih storitev. Zavzemamo se za konkurenco in pravico do izbire na področju delovanja zavodov za zaposlovanje, saj obstoječi monopol ne zagotavlja dovolj kakovostnega posredovanja med iskalci zaposlitve in delodajalci. Prav tako je treba omogočiti konkurenco in pravico do izbire na več monopolnih področjih, saj so monopoli predragi ali celo oderuški in zelo posegajo v družinske proračune.
 29. Javni zdravstveni sistem niso samo državne zdravstvene ustanove, ampak tudi zasebne ordinacije in bolnišnice, kjer se lahko zdravimo iz obveznega in dodatnega zavarovanja brez doplačila. Z namenom izboljšanja slovenskega zdravstva podpiramo podeljevanje več koncesij zasebnim zdravstvenim ustanovam, saj se je pretirano zaprt državni zdravstveni sistem izkazal za eno največjih legel korupcije v državi. Zaradi tega so daljše čakalne vrste, medicinska oprema je manj kvalitetna in preplačana, posledično pa je več trpljenja ljudi zaradi zdravstvenih težav. Še posebej je treba razširiti preventivne programe in rekreativne dejavnosti, ki krepijo zdravje posameznika. Država ne sme siliti državljanov v financiranje etično spornih zdravstvenih storitev (končanje življenja nerojenega otroka, kontracepcija, ki pomeni končanje življenja spočetega nerojenega otroka, spremembe spola itd.).
 30. Odvisnosti in zasvojenosti so družbena rak rana današnjega časa, zato je potrebno večje ozaveščanje ter sprejeti ukrepe za omejitev vseh dejavnikov tveganja: alkohol, droge, igralništvo, pornografija, računalniške igre idr.
 31. Naša generacija nima pravice uničiti narave in bivalnega okolja, temveč ima dolžnost, da ju zaščiti in ohrani ter v še boljšem stanju izroči našim otrokom. Podpiramo razvoj, v katerem gospodarstvo in družba ohranjata zdravo okolje, biološko raznovrstnost in naravne vire tudi za prihodnje generacije. Nasprotujemo uporabi gensko spremenjenih organizmov, ker lahko povzroča še neznane posledice, hkrati pa vodi v odvisnost od multinacionalk, ki vse bolj obvladujejo nadzor nad hrano. Voda je skupna pravica vseh in se ne sme privatizirati. Zavzemamo se za čimvečjo energetsko neodvisnost Slovenije ter dolgoročno bistveno zmanjšanje uporabe fosilnih goriv ter povečevanje deleža energetskih virov, ki ne vplivajo na spreminjanje podnebje, predvsem umne rabe lesne biomase (npr. energetsko zadružništvo), s čimer bi dosegli pozitivne ekonomske in okoljske učinke.
 32. Kakovostna slovenska popularna glasbe čedalje bolj izginja iz predvajanja radijskih in televizijskih programov na račun tuje glasbe. Ta trend je treba spremeniti in določiti maksimalne kvote tuje glasbe.
 33. Pogreb in umor nista politična, temveč civilizacijska tema. V Sloveniji je treba dostojno pokopati vse mrtve in obsoditi vse zločince, ne glede na čas zločina. V Sloveniji se moramo vsi zavedati, da se noben zločin, tudi zločini iz politično-ideološke zaslepljenosti ali po politično-ideoloških ukazih, ne izplača in nikoli ne zastara. To je treba narediti zaradi naše prihodnosti in da se državljanska vojna v Sloveniji ne bi nikdar več ponovila. Zavzemamo se za uresničenje ustavne odločbe, ki prepoveduje poveličevanje totalitarnih simbolov (poimenovanje krajev, ulic, spomenikov, šol itd.). Kristjanom in drugim verujočim državljanom se mora država opravičiti za vse medvojno in povojno nasilje, poniževanje, trpljenje in diskriminacijo v šolah in delovnih mestih ter na drugih področjih družbenega življenja.
 34. Ljudem je treba omogočiti, da na lastno odgovornost in za simbolne prispevke čistijo lesno biomaso v državnih gozdovih ter na ta način z lastnim delom pridejo do obnovljivega vira energije za ogrevanje doma. S tem bodo državni gozdovi bolje vzdrževani, les se ne bo zametoval, ljudje, ki bodo za to zainteresirani, pa bodo po dostopni ceni prišli do kurjave. Pri tem je treba zagotoviti ukrepe za varnost pri delu v gozdu.
 35. Civilno družbo je treba približati ljudem. Ljudje morajo imeti možnost nameniti del dohodnine organizacijam civilne družbe, ki jih podpirajo, zato je treba davčnim zavezancem omogočiti, da sami namenijo do 15 % dohodnine organizacijam, ki jih podpirajo. Za enako vsoto se bo zmanjšala raven sedanjega financiranja civilno-družbenih organizacij, ki poteka prek ministrstev po načelu politične bližine ali izpolnjevanja birokratskih standardov. Ta sprememba ne vpliva na državno financiranje civilno-družbenih organizacij posebnega pomena (gasilci, humanitarne organizacije itd.).
 36. Varnostno okolje se je v zadnjih letih močno spremenilo, drugačne so oblike in tudi intenzivnost groženj, zato se zavzemamo, da se za vse fante (in dekleta, če to želijo) uvede obvezno samoobrambno usposabljanje ter vzpostavi rezervno vojaško in policijsko sestavo. Za tiste, ki zaradi svojega prepričanja ne želijo nositi orožja, se zagotovi možnost ugovora vesti z alternativnim usposabljanjem za pomoč pri naravnih in drugih nesrečah ter na humanitarnem področju v izrednih razmerah.
 37. Vdor arabizacije in šeriatizacije v Slovenijo in Evropo pomeni kulturno, civilizacijsko in varnostno grožnjo. Dolžni smo zavarovati civilizacijski položaj žensk in otrok v Evropi ter zagotoviti njihovo varnost.
 38. Slovenija v skladu s svojimi zmožnostmi ponuja začasno zatočišče ljudem, ki bežijo pred vojnami, predvsem družinam in materam z otroki. Pri tem daje prednost preganjanim krščanskim družinam, ki so največje sodobne žrtve državnih in meddržavnih konfliktov. Ekonomski migranti so v Sloveniji dobrodošli v primeru, če je za njih na razpolago predhodno evidentirano delo. Pri tem se sprejema uravnoteženo število žensk in moških, prednost pa imajo družine. Začasni prosilci za azil in migranti naj pred odobritvijo prošenj sprejmejo in podpišejo zavezujoč „Etični kodeks spoštovanja slovenske kulture, običajev in načina življenja“.
 39. Slovenija vse bolj postaja država slabih novic in slabe samopodobe, namesto da bi bili optimistično zazrti v prihodnost. Medije spodbujamo, naj na vsako slabo novico objavijo vsaj eno pozitivno.

Program politične stranke GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE je bil sprejet na ustanovnem kongresu stranke dne 25. marca 2017.