POSLANSTVO

družina, otroci, mama, oče, sreča.

v družini je prihodnost

Zahodna civilizacija, Evropa in Slovenija imajo zgodovinsko najnižjo rodnost in ne kažejo veselje do življenja in otrok. Civilizacija in narod, ki ne spoštujeta družine in nimata veselja do življenja, do otrok, nimata prihodnosti. V Evropi in Sloveniji so v zadnjih desetletjih vodilno vlogo prevzeli lobiji in politične sile, ki načrtno uničujejo položaj družine. Žal so pri tem svojem zloveščem načrtu izjemno uspešni, kar se kaže v čedalje manjšem številu porok, čedalje večjem številu ločitev, čedalje višji stopnji homoseksualnosti, čedalje večjih zahtevah za spremembo spola, kar se posledično odrazi v tako nizki rodnosti, ki ne zagotavlja potreb evropskega in slovenskega gospodarstva ter preživetja evropskih narodov, med njimi tudi slovenskega.

V stranki ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine smo vodilna stranka v boju za vsestransko izboljšanje pogojev družinskega življenja, spodbujanja veselja do otrok ter povečanja rodnosti.