O NAS

Naše vodstvo

predsednik

Aleš Primc

Aleš Primc je bil rojen leta 1973. Ljubljančan, po mami in očetu dolenjskih korenin, doštudiral filozofijo, poročen, oče treh otrok.

Najbolj znan je kot organizator treh zmagovitih družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015.

Že pred ustanovitvijo stranke Glas za otroke in družine je imel dolgoletne politične izkušnje, saj je bil med drugim predsednik Mladih krščanskih demokratov (1997 – 1999) ter predsednik Glavnega odbora Slovenske ljudske stranke (2007 – 2008).

Pripravil je več knjig. O dr. Janezu Evangelistu Kreku (2007), O Slovenski kmečki zvezi (2008), o Ivanu Omanu (2009) in o Jakobu Prašnikarju, učitelju in prijatelju bl. Antona Martina Slomška (2011).

Predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc je bil izvoljen na kongresu 25. marca 2017 v Škofji Loki. Kot predsednik stranke predstavlja in zastopa stranko ter vodi Izvršilni odbor stranke.

podpredsedniK

JANEZ KUNC

Janez Kunc je rojen leta 1969 v Ljubljani. Po mami Dolenjec in po očetu Notranjc. Poročen in oče dveh otrok.

Po izobrazbi je veterinar, dr.vet.med., v letu 2003 pa je uspešno pridobil naziv magister veterinarskih znanosti. Na strokovnem področju  je 12 let pridobival izkušnje na Veterinarski fakulteti kot asistent pri znanstveno raziskovalnem in pedagoškem delu, nato 4 leta na terenu kot terenski veterinar, sedaj pa je zaposlen kot Vodja oddelka Osemenjevalni center Preska pri KGZS-Zavod Ljubljana. Aktivno sodeluje pri prenosu znanj na teren tudi v sklopu Kmetijsko svetovalne službe po Sloveniji.

Svoj prosti čas je v glavnem posvečal prostovoljnemu gasilstvu, kjer je pridobival izkušnje na izobraževanjih in usposabljanjih kot inštruktor za prostovoljne gasilce na Gasilski šoli na Igu, kot predsednik in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva, kot predsednik Gasilske zveze in kot član različnih organov v Prostovoljnih gasilskih društvih, Gasilski zvezi Ljubljana, Gasilski zvezi Kamnik, Regijskem svetu Regije Ljubljana III, Gasilski zvezi Slovenije in štabi CZ Občine Kamnik. Na Občini Kamnik je bil tudi en mandat član Odbora za infrastrukturo in okolje ter eden od gonilnih članov civilne iniciative v kraju Duplica, ki je poskušala rešiti velik problem z onesneževanjem zraka in okolice s strani sežigalnice na področju propadle firme Stol.

Do pristopa v stranko Glas za otroke in družine 25.3.2017 ni bil politično aktiven. Na ustanovnem kongresu stranke je bi izvoljen za člana IO, nato še za podpredsednika Sveta stranke. Na 1. rednem kongresu stranke 25.11.2021 je bil izvoljen za podpredsednika stranke ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine.

predsedniCA sveta

ANDREJA RAVNIHAR MEGUŠAR

Andreja Ravnihar Megušar se je rodila 16. decembra 1974 v Kranju. Po končani gimnaziji v Škofji Loki se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in leta 1998 zaključila univerzitetni študij geografije in ruskega jezika s književnostjo. Leta 2003 je zaključila magistrski študij kot magistrica znanosti na Fakulteti za družbene vede, smer Mednarodni odnosi. Že v času študija je prevajala za večja podjetja v Sloveniji, po zaključku študija pa se je zaposlila v upravi Občine Škofja Loka. Svoje delo je opravljala na področju mednarodnega sodelovanja, evropskih projektov, kulturnih projektov in dediščine vse do leta 2021.

Od leta 2018 je tudi članica Odbora za družbene dejavnosti v Občini Železniki. Skupaj z Občino Železniki in Turističnim društvom Železniki vsako leto vodi evropske projekte v okviru programa Evropa za državljane, ki finančno podpira izvedbo festivala »Čipkarski dnevi«. Je tudi koordinatorica združenja slovenskih pasijoncev in članica predsedstva mednarodnega združenja evropskih pasijonskih mest »Europassion«,

Takoj po včlanitvi je od leta 2017 postala aktivna članica stranke ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine.

Je poročena z možem Andrejem in mami štirim otrokom, od leta 2022 zaposlena na Ministrstvu za kulturo, v kabinetu ministra dr. Vaska Simonitija.

Kot aktivna članica sodeluje v petih društvih na območju Upravne enote Škofja Loka (Muzejsko društvo Škofja Loka, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Zveza kulturnih društev Škofja Loka, KD dr. Janez Evangelist Krek Selca, neprofitni zavod Družinska akademija – ACADEMIA FAMILIARUM). 

ČASTNA predsedniCA

METKA ZEVNIK

Metka Zevnik je ustanovna članica in prva izvoljena podpredsednica stranke Glas za otroke in družine. Pri ponovnih volitvah v organe stranke ni znova kandidirala.
Naziv častne predsednice so ji soglasno podelili delegati na 1. rednem kongresu stranke.

Metka je Kranjčanka, poročena, mama treh sinov in babi sedmih vnukinj in vnukov.

V Ljubljani je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Do upokojitve je opravljala službo na različnih področjih: v kemijski industriji, kot profesorica kemije v srednjem strokovnem in gimnazijskem šolstvu in predavateljica v višjem strokovnem izobraževanju. V sistemu vzgoje in izobraževanja kot državna sekretarka za srednje in višje šolstvo na Ministrstvu za šolstvo, direktorica Zavoda RS za šolstvo, v.d. direktorice na direktoratu za vrtce in OŠ in kot direktorica Centra RS za poklicno izobraževanje. Bila je članica številnih državnih strokovnih komisij in svetov, v komisiji EU za učitelje v poklicnem izobraževanju ter predstavnica Slovenije pri pripravi Strategije izobraževanja za trajnostni razvoj pri Ekonomski komisiji združenih narodov za Evropo.

Za svoje strokovno delo je prejela l.1999 Državno nagrado Republike Slovenije za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno delo na področju srednjega šolstva.
Mestna občina Kranj ji je l. 2010 podelila Veliko plaketo MO Kranj za uspešno življenjsko delo na področju izobraževanja in povezovanja izobraževanja s trgom dela.

Po upokojitvi je dejavna na strokovnem in družbenem področju.
Bila je v ospredju družinskih referendumov v 2012 in 2015. Je podpredsednica društva Gibanje za otroke in družine ter predsednica Združenja starih staršev Slovenije.

GLavnA TajniCA

POLONA NAGLIČ

Polona Naglič je rojena leta 1965 v Ljubljani.

L. 1988 je končala Fakulteto za elektrotehniko. Je poročena, mama treh otrok in stara mama dveh vnukov.

Stranki Glas za otroke in družine se je pridružila ob njeni ustanovitvi, 25.3.2017.

Za glavno tajnico stranke je bila izvoljena na 1.rednem kongresu stranke 25.11.2021. Je tudi članica Izvršilnega odbora stranke.