Poslanstvo

moj Narod

sem slovenskega naroda hči ali sin

Ljudje živimo, ne izgubljeni v vesolju ali na zemlji, ampak kot pripadniki določenega naroda in kulture. V stranki ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine pripadnost narodu razumemo kot danost od Boga. Rojstvo v slovenskem narodu ni bila naša izbira ali odločitev, ampak danost, tako kot naša mama in oče. Slovenski jezik, slovenska kultura, slovenski način življenja, slovenska hrana, slovenski običaji, slovenska narečja, slovenske lepote… Vse to in še mnogo več je slovenski narod. Slovenski narod je naša identiteta, duhovni prostor čutenja in doživljanja. Slovenski narod je prostor svobode Slovenk in Slovencev pa tudi vseh naših gostov.

Slovenski narod ni samo naša preteklost, je tudi sedanjost in prihodnost, za katero smo vsi odgovorni.

V sodobni zahodni civilizaciji so težnje po odpravi narodov. Tudi beseda narod postaja v določenih vplivnih krogih zahodne civilizacije in tudi v Sloveniji nezaželena in že skorajda prepovedana. Tem težnjam nasprotujemo in se bomo borili proti njim, saj vodijo v osiromašenje, praznino, še večjo manipulacijo posameznikov ter v nesvobodo. 

Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine je stranka slovenskega naroda, ga ljubi, spoštuje in se bo zanj borila z vsemi potrebnimi sredstvi.