PIŠITE IN IZRAZITE PROTEST: ustavno sodišče odloča o izbrisu ženskega in moškega spola iz definicije zakonske zveze

Medtem ko je naša pozornost usmerjena v tragedijo ukrajinskega naroda, bo Ustavno sodišče, morda še ta teden, odločalo o ukinitvi zakonske zveze žene in moža. LGBT aktivisti namreč zahtevajo, da to ne bi bila več zveza moža in žene, ampak zveza osebe 1 in osebe 2 ne glede na spol. Na ta način računajo, da bodo prišli do posvojitev otrok v LGBTQIA+ razmerja. To bo imelo velike posledice tudi v šolah, saj se bodo po spremenjenih programih otroci morali učiti LGBTQIA+ spolno vzgojo, ki vključuje spreminjanje spola in spolne usmerjenosti. Tako je v vseh državah, kjer so uzakonili LGBTQIA+ posvojitve otrok. Obstaja resna nevarnost, da ustavne sodnice in sodniki razveljavijo tisočletno in naravno zakonsko zvezo žene in moža, kot naravnega prostora za rojstvo otrok, češ da je v nasprotju z Ustavo RS in človekovimi pravicami. S tem bi peščica ljudi grobo poteptala zmago na treh družinskih referendumih, na katerih smo skupaj z 1.085.275 glasovi odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta. Naša dolžnost je, da branimo pravico otrok do mame in očeta ter referendumske odločitve (2001, 2012, in 2015).. Pridružite se tem prizadevanjem! Za otroke gre!

Pišite in izrazite protest ustavnim sodnicam in sodnikom. Na kulturen način jim povejmo naslednja temeljna dejstva: 
1. Da otrok potrebuje mamo in očeta in ima pravico do obeh.
2. Da mama (ženska) in oče (moški) predstavljata ključni osebi za otrokovo rojstvo, vzgojo in razvoj in da zato država otroku nima pravice vzeti moške ali ženske vzgojne in razvojne dimenzije.
3. Da Ustavno sodišče nima etične pravice razveljaviti odločitve na treh družinskih referendumih, na katerih je izjemno število 1.085.275 ljudi odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Poleg tega je Ustavno sodišče s tem, ko je dvakrat dovolilo družinski referendum, potrdilo, da zakonska zveza žene in moža ni protiustavna.
4. Da je zakonska zveza žene in moža tisočletna naravna zveza in prostor za rojstvo, vzgojo in razvoj otroka in zato ne more biti protiustavna.
5. LGBTQIA+ aktivisti zahtevajo od ustavnega sodišča, da krši Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki v 16.členu izrecno določa:  “Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede rase, državljanstva ali vere pravico skleniti zakonsko zvezo in ustvariti družino.”   
6. Homoseksualni aktivisti od ustavnega sodišča zahtevajo ukinitev naravnega ženskega in moškega spola v družinski zakonodaji ter s tem pomena mame in očeta za otroka.
8. Če bi obveljala zahteva LGBTQIA+ aktivistov, bi namesto ženske in moškega imeli osebo 1 in osebo 2, namesto mame in očeta pa starš 1 in starš 2, to pomeni ukinitev spola v družbi.
9. Če bi ustavno sodišče zahtevalo ukinitev zakonske zveze žene in moža, bi to pomenilo, da bi otrokom v šolah vsiljevali LGBTQIA+ ideologijo, kar vključuje učenje tudi spremembe spola in spolne usmerjenosti. 
10. Od ustavnega sodišča zahtevamo, da nam ne odvzame moškega in ženskega spola, ker sta spola izjemno naravno, biološko, psihično bogastvo, ki se čudovita dopolnjujeta in ohranjata naš narod in človeško vrsto.
11. Mama in oče, tudi v primeru posvojitve, ustvarjata najboljši prostor za življenje, čustveni razvoj in vzgojo svojega oziroma posvojenega otroka.
12. Posvojitev otrok v razmerja dveh moških ali dveh žensk ni pravica oseb, ki živijo v takih razmerjih, saj posvojitev ni pravica odraslih, ampak pravica otroka, da je posvojen v najboljše naravno okolje za vzgojo in razvoj.
13. Posvojitev otroka, ki ostane brez staršev, naj se, če je le mogoče v konkretnem primeru, omogoči starim staršem in ne dvema neznanima moškima ali ženskama.
14. Oploditev z biomedicinsko pomočjo je medicinska pomoč paru ženske in moškega, ki ima zdravstvene težave z zanositvijo, in ne način pridobivanja otrok za zdrave ženske brez partnerja.
15. Vsi državni organi, vključno s sistemom vzgoje in izobraževanja na vseh stopnjah, so dolžni spoštovati odločitev treh Družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015, ki jih Ustavno sodišče ni prepovedalo in kjer je skupaj 1.085.275 glasov potrdilo, da otrok potrebuje mamo in očeta, ter zavrnilo zakone, ki so želeli uvesti možnosti, ki so zdaj spet predmet ustavne presoje.

Ustavnim sodnikom pišite na naslednje naslove:
sebastian.nerad@us-rs.simatej.accetto@us-rs.sirok.ceferin@us-rs.sispelca.meznar@us-rs.simarko.sorli@us-rs.simarijan.pavcnik@us-rs.siklemen.jaklic@us-rs.sirajko.knez@us-rs.sikatja.sugman-stubbs@us-rs.sirok.svetlic@us-rs.siinfo@us-rs.si.