PODPIŠITE PETICIJO: USTAVNO SODIŠČE NAJ ZAŠČITI PRAVICO OTROKA DO MAME IN OČETA

Vabimo vas, da podprete peticijo, s katero pričakujemo od Ustavnega sodišča, da spoštuje rezultate treh družinskih referendumov in zaščiti pravico otroka do mame in očeta. Na Ustavnem sodišču so vložene tri pobude za ustavno presojo, katerih namen je zaobiti referendumsko odločitev treh družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015. Pod formalno presojo, ali je zakonska zveza žene in moža skladna z Ustavo Republike Slovenije ter o upravičenosti umetne oploditve lezbijk, žensk brez partnerja in moških, ki spremenijo spol, bodo ustavne sodnice in sodniki odločali o posvojitvi otrok v razmerja dveh moških ali dveh žensk ter o tem ali lahko država odvzame otroku očeta še pred rojstvom. Gre za poskus nedopustnega posega v otrokovo naravno pravico do mame in očeta ter radikalno protidemokratične poskuse LGBTIQA+ aktivistov. Žalostno in nesprejemljivo je, da moramo te radikalne levičarske protidružinske in protidemokratične poskuse, financirati vsi davkoplačevalci, preko organa t.i. zagovornik načela enakosti, ki na leto porabi 1.471.492 EUR proračunskih sredstev. Zaradi radikalnega protidružinskega in protidemokratičnega delovanja predlagamo državnemu zboru, da ta organ ukine.

PODPIŠITE PETICIJO: USTAVNO SODIŠČE NAJ ZAŠČITI PRAVICO OTROKA DO MAME IN OČETA

Peticija Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

Spodaj podpisani državljanke in državljani od ustavnega sodišča pričakujemo, da pri svojih odločitvah spoštuje naslednja temeljna dejstva:

1. Da otrok potrebuje mamo in očeta in ima pravico do njiju.

2. Da mama (ženska) in oče (moški) predstavljata ključni osebi za otrokovo rojstvo, vzgojo in razvoj in da zato država otroku nima pravice vzeti moške ali ženske vzgojne in razvojne dimenzije,

3. Da Ustavno sodišče nima etične pravice razveljaviti odločitve na treh družinskih referendumih na katerih je izjemno število 1.085.275 ljudi odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta,

4. Da je zakonska zveza žene in moža tisočletna naravna zveza in prostor za rojstvo, vzgojo in razvoj otroka in zato ne more biti protiustavna,

5. Da LGBTQIA+ aktivisti zahtevajo od ustavnega sodišča, da krši Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki v 16.členu izrecno določa:  “Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede rase, državljanstva ali vere pravico skleniti zakonsko zvezo in ustvariti družino.”   

6. Da LGBTQIA+ aktivisti od ustavnega sodišča zahtevajo ukinitev naravnega ženskega in moškega spola v družinski zakonodaji ter s tem pomena mame in očeta za otroka.

8. Če bi obveljala zahteva LGBTQIA+ aktivistov, bi namesto ženske in moškega imeli osebo 1 in osebo 2, namesto mame in očeta pa starš 1 in starš 2, to pomeni ukinitev spola v družbi.

9. V kolikor, bi ustavno sodišče zahtevalo ukinitev zakonske zveze žene in moža, s tem, da bi to postala zveza zgolj dveh oseb – kateregakoli spola, bi to pomenilo, da bi otrokom v šolah vsiljevali LGBTQIA+ ideologijo, kar vključuje učenje o spremembah spola in spolne usmerjenosti. … 

10. Od ustavnega sodišča zahtevamo, da nam ne odvzame moškega in ženskega spola, ker sta spola izjemno naravno, biološko in psihično bogastvo, ki se čudovita dopolnjujeta in ohranjata naš narod in človeško vrsto. 

11. Mama in oče, tudi v primeru posvojitve, ustvarjata najboljši prostor za življenje, čustveni razvoj in vzgojo svojega oziroma posvojenega otroka.

12. Posvojitev otrok v razmerja dveh moških ali dveh žensk ni pravica oseb, ki živijo v takih razmerjih, saj posvojitev ni pravica odraslih, ampak pravica otroka, da je posvojen v najboljše naravno okolje za vzgojo in razvoj.

13. Posvojitev otroka, ki ostane brez staršev, naj se, če je le mogoče v konkretnem primeru, omogoči starim staršem in ne dvema neznanima moškima ali ženskama.

14. Oploditev z biomedicinsko pomočjo je medicinska pomoč paru ženske in moškega, ki ima zdravstvene težave z zanositvijo, in ne način pridobivanja otrok za zdrave ženske brez partnerja.

15. Vsi državni organi, vključno s sistemom vzgoje in izobraževanja na vseh stopnjah, so dolžni spoštovati odločitev treh Družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015, ki jih Ustavno sodišče ni prepovedalo in kjer je skupaj 1.085.275 glasov potrdilo, da otrok potrebuje mamo in očeta, ter zavrnilo zakone, ki so želeli uvesti možnosti, ki so zdaj spet predmet ustavne presoje.

Peticijo podpišete tukaj.

Podrobnejša utemeljitev:

Na Ustavnem sodišču sta vloženi dve pobudi za ustavno presojo, in sicer zadevi št. U-I-486/20 in U-I-469/20. Pod formalno presojo, ali je zakonska zveza žene in moža skladna z Ustavo Republike Slovenije, bodo ustavne sodnice in sodniki odločali o posvojitvi otrok v razmerja dveh moških ali dveh žensk ter posledično tudi o upravičenih do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Poleg tega je vložena še ena pobuda (št. U-I-847/21), in sicer, da se razveljavi določilo Zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v delu, ki določa, da je biomedicinska pomoč pri oploditvi oblika zdravljenja para moškega in ženske, ki ne moreta zanositi. Pobudnik zahteva, da se uzakoni odvzem pravice otroka, da bi imel očeta.

V primeru, da Ustavno sodišče razglasi tisočletno družbeno in naravno tradicijo zakonske zveze ene žene in enega moža za neskladno z Ustavo Republike Slovenije, kar v ustavni pobudi zahtevajo homoseksualni aktivisti, bi sodišča lahko dodelila otroke v posvojitev v razmerja dveh moških ali dveh žensk (v katerih ne bodo imeli očeta oz. mame, s čimer bi jim odvzeli možnost življenja v družini mame in očeta oz. skupaj posvojiteljice in posvojitelja). Ob tem poudarjamo, da Družinski zakonik ne dovoljuje posvojitve otroka s strani starih staršev, posvojila pa bi ga lahko dva neznana moška ali ženski. Tak otrok bi ob izgubi svojih staršev izgubil tudi svoje dejanske stare starše, oni pa svojega vnuka.

Če bi bila zakonska zveza žene in moža razglašena za neustavno in bi bile vzpostavljene posvojitve otrok s strani dveh moških ali dveh žensk, bi to pomenilo revolucionarno spremembo šolskih programov in učbenikov v skladu z ideologijo teorije spola. Otroci bi bili v šolah prisiljeni v učenje te ideologije, ki ne priznava obstoja naravnega moškega in ženskega spola ter otroke spodbuja v nezdravo in škodljivo eksperimentiranje s svojo spolno usmerjenostjo in identiteto.

Namen teh ustavnih pobud je torej omogočiti dvema moškima ali dvema ženskama skupaj priti do otrok ter razveljaviti odločitve treh zmagovitih družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015, kjer smo skupaj s kar 1.085.275  glasovi odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta, ker je to največja korist otrok.

V trdnem prepričanju, da mama in oče, tudi v primeru posvojitve, ustvarjata naravno in najboljše okolje za razvoj in vzgojo otroka, spodaj podpisani od Ustavnega sodišča Republike Slovenije pričakujemo:

– Da zaščiti pravico otroka do mame in očeta in ne sprejema odločitev v škodo otrok.

– Da ne uvede posvojitve otroka s strani dveh moških ali dveh žensk.

– Da ne sprejema odločitev, ki bi zmanjševale pomen materinstva in očetovstva v Sloveniji, ki sta v Sloveniji ustavno zavarovana (53. člen ustave Republike Slovenije).

– Da zaščiti zakonsko zvezo kot skupnost ene ženske in enega moškega, saj je to naravni prostor za rojstvo, razvoj in vzgojo otrok.

– Da spoštuje izjemen pomen mame in očeta, moške in ženske vzgojne in razvojne dimenzije, pri vzgoji in razvoju otroka ter ne prikrajša otrok za materinsko ali očetovsko ljubezen, toplino in vzgojo.

– Da spoštuje odločitev treh družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015.

Ureditev zakonske zveze med možem in ženo je popolnoma v skladu z ustavo Republike Slovenije, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Splošno deklaracijo človekovih pravic Združenih narodov. Zakonska zveza žene in moža je skladna s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Znanstvene raziskave kažejo, da je skupnost mame in očeta najboljše okolje za vzgojo in razvoj otroka.

Peticijo podpišite tukaj.

Nosilec pobude:
Aleš Primc, ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine