Podpišite peticijo za zaščito čiste pitne vode

Spodaj podpisani/a odločno nasprotujem gradnji nevarnega kanalizacijskega kanala preko največjih zajetij pitne vode v Ljubljani ter drugod v Sloveniji, saj gre za trajno grožnjo onesnaženja čiste pitne vode in s tem za nevarnost zdravju ljudi. Od Mestne občine Ljubljana, Vlade Republike Slovenije in vseh pristojnih organov zahtevamo, da ravnajo odgovorno in gradnjo nevarnega kanalizacijskega kanala C0 takoj končajo.

Podpišite peticijo tukaj: Peticija za zaščito čiste pitne vode

7 razlogov za podpis peticije za zaščito čiste pitne vode

1. Čisto pitno vodo nujno potrebujemo za naše življenje in ne smemo dovoliti njenega onesnaženja s kanalizacijskimi odplakami.
2. Transportni kanalizacijski kanali ne smejo potekati po vodovarstvenih območjih nad zajetji pitne vode, saj predstavljajo trajno tveganje za onesnaženje pitne vode ter nevarnost za zdravje ljudi, ki se z leti še povečuje (puščanje spojev in cevovoda, možnost potresa, požara, terorističnega napada itn.).
3. Nedopustno je, da se nevaren transportni kanalizacijski kanal (drekovod) gradi brez okoljevarstvenega soglasja in ob izvajanju nasilja nad kmeti.
4. Ne smemo dopustiti, da pohlep in kapitalski gradbeni interesi vplivnih posameznikov prevladajo nad javnim interesom zagotavljanja čiste pitne vode občankam in občanom.
5. Kanalizacijske odplake je potrebno očistiti čimbližje kraju njihovega nastanka, ne pa jih transportirati po velikih kanalizacijskih kanalih preko zajetij pitne vode.
6. Če sami ne bomo varovali naše vode za nas, za naše otroke in vnuke, je ne bo
nihče in bomo odvisni od drage ustekleničene vode.
7. Gradnja nevarnega in nezakonitega kanalizacijskega voda čez zajetja pitne vode ni samo problem Ljubljane. V primeru, da te prakse ne bomo preprečili v glavnem mestu, se bo razširila po vsej Sloveniji.

Podpišite peticijo tukaj: Peticija za zaščito čiste pitne vode

Ponudite peticijo svojim sorodnikom in prijateljem. Lahko jo natisnete in ponudite v podpis v fizični obliki. Tole je peticija v fizični obliki: peticija ZA cisto pitno vodo.

Peticijo v fizični obliki natisnete, zberete podpise in čimprej pošljete na naslov: Gibanje za otroke in družine, Malejeva 3, 1000 Ljubljana