»Družina je temelj naroda. Če bo šlo dobro družini, bo šlo dobro tudi narodu.«

MEDNARODNI TEDEN DRUŽINE – 15. maj je leta 1993 Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Mednarodni dan družine.

Kasneje se je ta dan družine podaljšal v teden družine, ki traja od 15. maja do 22. maja, letos torej že 20. leto.

Položaj družin pa se iz leta v leto slabša, tudi v Sloveniji.

Statistika iz maja 2022 pove, da je pred 40 leti je v družinah živelo 88 % prebivalcev. Od tedaj se je več kot podvojil delež ljudi, ki živijo sami, povečal pa se je tudi delež članov skupinskih gospodinjstvih ali skupnosti, ki statistično ne štejejo za družino. Leta 2021 je v družinah, kot jih opredeljuje statistika, živelo 80 % prebivalcev Slovenije. V štirih desetletjih se je povečal delež družin brez otrok (z 21 % na 30 %) in zmanjšal delež družin z dvema ali več otroki. Včasih je dva otroka imela vsaka tretja družina, danes vsaka četrta. Tudi delež velikih družin, kamor v Sloveniji štejemo družine s tremi ali več otroki, se je zmanjšal (z 10 % na 6 %). Delež družin z enim otrokom pa je ostal približno enak (37 % v 1981, 39 % v 2021). Povprečno število otrok v družinah z otroki se je zmanjšalo z 1,70 na 1,56.

Problem DEMOGRAFIJE je največji problem Slovenije, žal se tega ljudje ne zavedajo.

Slovenija že 40 let ne dosega stopnje rodnosti, ki je potrebna za naravno obnavljanje prebivalstva. V kritičnem času, ko je nujno okrepiti pomen materinstva in očetovstva, pomen družine, večjega števila otrok, veselja do življenja, žal v Sloveniji pod levimi vladami prevladuje kultura smrti.

V Sloveniji se 40 let vsako leto rodi premalo otrok | ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine (glaszaotrokeindruzine.si)

Ni zdravnikov, učiteljic, vzgojiteljic, zidarjev, natakarjev, vodovodarjev, električarjev, kuharjev, šivilj, mizarjev, mesarjev, … Kdaj bomo priznali, da je to zato, ker se rodi premalo OTROK in začeli odpravljati razloge za to? Marca 2023 je bilo za 6% manj rojenih otrok kot marca 2022. Rekordno nizkoštevilčni generaciji 2022, očitno sledi nova rekordno majhna generacija 2023.

 

Sv. Janez Pavel II je bil vnet zagovornik družine.

Njegove misli o družini:

“Če gre dobro družini, bo šlo dobro tudi narodu in svetu, v katerem živimo. In obratno: če razpada družina, bo to povzročilo razpad naroda in sveta.”

“Napadi na zakon in družino z ideološkega in pravnega vidika postajajo vsak dan močnejši in radikalnejši. Kdor uničuje ta temelj, povzroči globoko škodo družbi, pogosto nepopravljivo škodo.”