NA Velikem družinskem shodu za zaščito otrok in družin je zbrane nagovoril podpredsednik stranke, mag. janez kunc

Nagovor podpredsednika stranke ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine, mag. Janeza Kunca

Spoštovani!

Veliko črnila je bilo prelitega oziroma sedaj v digitalni dobi objavljenih digitalnih vsebin in deljenih na temo spoštovanja enakopravnosti, enakosti, pravic in demokracije. Toliko, da mnogi te pojme mešajo in jih nenamenoma, mnogi pa tudi namenoma napačno uporabljajo. Zato se ob tej priložnosti obračam na vse, ki dvomite, omahujete, ki ne veste, kdo ima prav in kdo ne, ki ne veste, kaj je prav in kaj ne, in tudi na vas, ki bi bili radi v koraku s časom in ne želite biti označeni za konzervativnega, pa ste še vedno v dvomih ali ste na pravi poti, na pravi strani. Posebno pa želim nagovoriti vse verujoče, vse ki ste krščeni, pa vam je Cerkev tuja, se ne strinjate s cerkveno strukturo in predstavniki Cerkve, verjamete pa v Boga in ga priznavate.

V Svetem pismu, Božji Besedi, v prvem poglavju piše: »Moškega in žensko je ustvaril,« in nato takoj v naslednji vrstici beremo: »Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo …« To obliko so nato povzele tudi vse civilne strukture in v svoje predpise vnesle zakon kot skupnost moža in žene in družino kot skupnost moža, žene in otrok. Ta oblika, ki je vedno predstavljala osnovno celico družbe, ki je bila osnova za obstanek družine, rodu, plemena, naroda in ne nazadnje tudi države, je obstala vse do sedaj.

In kaj se sedaj dogaja pri nas in v razvitem svetu, predvsem v svetu s krščansko zgodovino? Določena manjšina ljudi se vidi kot neenako. Neenako sedaj, ko so jim bile priznane vse pravice. Hočejo imeti tudi pravico do otrok, čeprav jih sami po naravi, ne zaradi bolezni ali težav s plodnostjo, ne morejo imeti.

Spola ne definirajo samo spolni organi, ti nastanejo pod vplivom spolnih kromosomov in genov na teh kromosomih. Ti so pri moškem drugačni kot pri ženski. To je dejstvo. Vse drugo je rezultat delovanja spolnih žlez in koncentracije ženskih in moških spolnih hormonov v telesu vsakega posameznika. Ti hormoni določajo videz, geste in tudi razmišljanje posameznika.

Toda tu si posameznik večinoma že lahko pomaga. Sam, z močjo svojega uma in s pomočjo okolja. Res je, da so bili v zgodovini to ljudje, ki so, če so odstopali od norm takratne družbe, veliko pretrpeli ali bili celo umorjeni. To se žal v svetu dogaja še danes. Vendar pa danes vemo, da lahko človek s pomočjo svojega uma preseže napake ali pomanjkljivosti narave.

Toda danes se soočamo z dejstvom, da nekateri s pomočjo uma sami sebe prepričujejo o drugačnem spolu, kot je njihov fiziološki. Šli so še dlje, trdijo, da je spol stvar trenutnega počutja in da spola nista samo dva, ampak jih je več. Veliko več. Včasih so naši bivši sodržavljani rekli: 100 ljudi 100 čudi. Pa so še premalo rekli.

Sedaj smo v situaciji, zaradi katere smo se zbrali danes. Ko imajo vse, hočejo še več. Hočejo otroke. Ampak oni lahko pridejo do otrok. LGBTQIA+ nastopajo kot skupina. Zakaj se znotraj te skupine ne zmenijo za otroke. V tej skupini so ženske in moški. Ti imajo ženske in moške spolne celice. Pravijo, da so prijatelji, da se dobro razumejo. Imajo vse možnosti, da spočnejo otroka. In za pravno priznanje tega otroka ni nobenih ovir po obstoječi zakonodaji.

Ampak ne, oni nočejo tega. Oni hočejo naše otroke. In za to gre. Oni imajo svojo zvezo in imajo lahko svoje otroke, ampak ne, oni hočejo našo zvezo in naše otroke. Ne samo hočejo, ampak jemljejo si jih. Starši dobro vemo, kako je, ko daš otrokoma podobni igrači. Razlika je, recimo, samo v barvi. Ampak vedno je eden nezadovoljen. Rad bi imel igračo take barve, kot jo ima drugi.

To se ne bo končalo, če ne bomo odločno postavili meje. Potem bodo uveljavljali pravico dostopa v ženski WC, kadar oz. če se bo oseba s priveskom v tistem trenutku počutila žensko. Seveda v imenu enakosti. Nato bodo zahtevali unisex WC-je, nato nastopanje v ženskih športih, s čimer hočejo uničiti ženski šport, kar se tudi že dogaja v nekaterih državah, nato ….

Ironija je, da so v vseh moških WC-jih tudi školjke, enake kot v ženskih WC-jih. Ampak ne, to ni enako, to je diskriminatorno, hočejo na školjko v ženski WC ali pa uničiti razliko med moškim in ženskim WC-jem. Treba je odstraniti pisoarje in oznake za moški WC na vratih.

Družba mora nastopiti in postaviti meje. Tako kot to naredijo modri starši pri svojih otrocih in otroci se nato razvijejo v družabne in socializirane, omikane osebe. Edino tako lahko družba preživi. Ne družina, ne službeni kolektiv, ne družba, ne država, ne more uspevati, če eden vedno hoče več in več in ravno tisto, kar ima drugi.

Hvala vsem, da ste tukaj! Hvala, ker pomagate ustvarjati solidarno, odgovorno in pravično družbo, kjer priznavamo in spoštujemo razlike in jih imamo neizmerno radi, tako kot se imata lahko le moški in ženska v vsej svoji različnosti.