Mediji zavajajo, o čem odloča ameriško Vrhovno sodišče

V ZDA v zadnjih mesecih poteka razprava o razveljavitvi sporne odločitve ameriškega Vrhovnega sodišča, ki je leta 1973 v t.i. sodbi Roe proti Wade odločilo, da je splav nerojenega otroka pravica ženske. Hkrati je Vrhovno sodišče odločilo, da ta pravica ni neomejena in da lahko ameriške zvezne države pri njenem izvrševanju postavijo določene omejitve. Na podlagi te sodbe so ameriške zvezne države sprejele zakone o uzakonitvi smrti nerojenih otrok, ki so se od države do države razlikovali. Svojo odločitev je Vrhovno sodišče utemeljilo precej na široko, vendar po oceni mnogih pravnikov, vsebinsko zelo neargumentirano. 

 

Ključna argumenta sta bila:

a) da ni mogoče z gotovostjo potrditi, kdaj se začne človeško življenje in 

b) da nerojen otrok v pravu skozi zgodovino ni bil prepoznan kot oseba v polnem pomenu in mu zato tudi ne pripada enaka zaščita kot rojenim ljudem. 

Sodišče je tudi določilo 12 tedenske razmejitve glede na to, kakšna zaščita naj pripada nerojenim otrokom in sicer: do 12. tedna nerojeni otroci ne uživajo nobene zaščite življenja, do 24. tedna lahko države uredijo določeno zaščito življenja nerojenega otroka v povezavi z zdravjem matere, po 24. tednu pa naj bi države zaščitile življenje nerojenega otroka, razen če je ogroženo zdravje ali življenje mame. V praksi se v ZDA tako kot v Sloveniji medicinske smrti nerojenih otrok izvajajo tudi po 24. tednu, celo vse do predvidenega rojstva.

Vrhovno sodišče se po informacijah iz ZDA nagiba k temu, da bi zaradi bistvenih napak v postopku razveljavilo odločitev v zadevi Roe proti Wade, s čemer bi zakonodaja, ki zadeva izvajanje medicinske smrti nerojenih otrok, spet, tako kot pred letom 1973, postala pristojnost ameriških zveznih držav. 

Slovenski mediji zavajajoče trdijo, da gre za odločitev o prepovedi splava. To ni res, saj vrhovno sodišče o tem sploh ne bo odločalo. Če bo vrhovno sodišče razveljavilo sodbo v zadevi Roe proti Wade, bodo v nekaterih državah imeli še naprej zakone, ki omogočajo izvedbo smrti nerojenih otrok vse do rojstva, v drugih splava ne bo mogoče izvesti po zaznanem bitju otrokovega srca.

Po nezakoniti objavi osnutka sodbe so levičarski protestniki začeli z divjanjem po ZDA, izvajanjem medijskih linčev, napadi na vrhovne sodnike (grozijo s smrtjo njim in njihovim družinskim članom), napadajo in skrunijo cerkve ter prostore organizacij za zaščito pravic nerojenih otrok itn. Ne glede na vse levičarsko nasilje se javno mnenje v ZDA, še posebej v približno 20 zveznih državah, močno nagiba v smer zaščite življenja nerojenih otrok. Zadnje meritve javnega mnenja v ZDA s strani Rasmussen Reports kažejo, da 48%  Američanov podpira odpravo sodbe Roe proti Wade iz leta 1973, medtem ko temu nasprotuje 45%.

Sodba ameriškega Vrhovnega sodišča, kakršnakoli na koncu bo, bo nedvomno imela velik vpliv po vsem svetu, tako kot ga je imela sodba leta 1973. Odločitev Vrhovnega sodišča bo predvidoma znana junija 2022.