Čas je, da se konča neupravičeno javno blatenje in ustrahovanje kristjanov

Dne 19. 4. 2022 je potekala tiskovna konferenca skrajno levičarske iniciative Glas ljudstva, na kateri je Tea Jarc napovedala, da bodo v cerkvah “poostrili nadzor nad kršitvami” ter “da bomo imeli opazovalke in opazovalce v cerkvah”. Gre za še enega v vrsti levičarskih blatenj in ustrahovanj kristjanov. Na njih se kristjani ne odzivamo, ampak upamo, da bo minilo, kar se ne zgodi, ampak se vse skupaj samo še stopnjuje. Zato se je Gibanje za otroke in družine odločilo, da se na tokratne grožnje in blatenje odzove z naznanilom kaznivega dejanja spodbujanja nestrpnosti in sovraštva.
V odlično utemeljenem naznanilu, ki je plod dela odličnega pravnika, je med drugi zapisano: “Gre za javno stereotipizacijo in stigmatizacijo kristjanov na podlagi verske pripadnosti z namenom spodbujanja in razpihovanja nestrpnosti in sovraštva do kristjanov v družbi z obtožbami, ki niso z ničemer utemeljene in so brez predstavitve dokazov. Gre tudi za poskus, da se ustrahuje kristjane in Katoliško Cerkev vplete v volilno kampanjo. Poskus ustrahovanja katoličanov z javno napovedjo, da bodo podvrženi ovaduški akciji med mnogimi katoličani vzbuja strah, da se bo ponovilo nasilje in zatiranje iz  komunističnega sistema, kjer so ovaduhi tajne politične policije preverjali, kdo se udeležuje verskih obredov, kaj se govori itn. 
Kristjanofobija je nerazumen strah in odpor do krščanstva, ki ga lahko prepoznavamo kot primere medijskega linča, širjenja predsodkov ter stigmatizacije kristjanov in tudi kot politične in družbene interese, ki omejujejo delovanje krščanskih verskih skupnosti. Napoved ovaduške akcije je tipičen primer kristjanofobije z namenom odrekanja enakih pravic kristjanov, spodbujanje socialne izključenosti kristjanov, ustvarjanja slabe samopodobe kristjanov ter spodbujanje samocenzure in  strahu pred udeležbo pri verskih dogodkih ter sami pripadnosti Cerkvi. V tem smislu gre za neposreden poseg v svobodo veroizpovedi, ki je ustavno zajamčena človekova pravica in svoboščina. Ovaduška akcija zato predstavlja grobo kršenje Ustave RS, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Splošne deklaracije človekovih pravic.

Svoboda verske pripadnosti je zagotovljena v vseh državah, ki so pristopile k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in tudi v Sloveniji. V 9. členu te konvencije je določeno, da ima vsakdo pravico do svobode mišljenja, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo vere ali prepričanja ter svobodo, da človek sam ali skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje pri bogoslužju, pouku, v praksi in pri verskih obredih. Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, če je to v demokratični družbi nujno zaradi javne varnosti, za varovanje javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih ljudi.”
Celotno javno naznanilo kaznivega dejanja si lahko preberete tukaj: naznanilo grožnje kristjanom.

Aleš Primc

ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine