Aleš Primc: Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, naj odstopi

Radio Slovenija je v treh mesecih pripravil 4 oddaje o splavu nerojenih otrok. V nobeni oddaji ni bilo nobene predstavnice zagovornic nerojenih otrok. Da bo zadeva še bolj neokusna, so se nekatere podpornice smrti nerojenih otrok pojavile tudi v več oddajah. Da so take neuravnotežene oddaje kršitev Programskih standardov RTV SLO in Zakona o RTV Slovenija, je bilo vodstvo RTV Slovenija večkrat obveščeno, vendar ni reagiralo in so se take oddaje nadaljevale. Na neprofesionalno delovanje Radia Slovenija se je odzval Aleš Primc, predsednik stranke ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine. Mirka Štularja, direktorja Radia Slovenija, ki ni sposoben zagotoviti spoštovanja Zakona o RTV Slovenija in Programskih standardov, je pozval k odstopu. Poleg tega pričakuje, da bo Radio Slovenija pripravil štiri uravnotežene oddaje, v katerih bodo lahko nastopile tudi predstavnice organizacij, ki se zavzemajo za pravice nerojenih otrok ter pomoč mamam in očetom v stiskah.

V nadaljevanju vas vabimo, da si preberete celotno zelo tehtno izjavo za medije stranke ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine.

Izjava za medije 

Zaradi grobih in ponavljajočih kršitev Standardov RTV Slovenija ter Zakona o RTV Slovenija pričakujemo odstop ali razrešitev Mirka Štularja, direktorja Radia Slovenija, ter pripravo štirih uravnoteženih oddaj o pravicah nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah.

V stranki Za Slovenijo – Glas za otroke in družine ugotavljamo, da Radio Slovenija, ki smo ga prisiljeni plačevati vsi davkoplačevalci, s svojimi nestrokovnimi oddajami spodbuja k medicinskemu izvajanju smrti nerojenih otrok ter trpljenju njihovih mater in očetov v stiskah. V zadnjih treh mesecih je namreč pripravil štiri oddaje o medicinskemu izvajanju smrti nerojenih otrok, v katerih je grobo kršil določila Programskih standardov RTV Slovenija in Zakona o RTV Slovenija. Zaradi teh nesprejemljivih ponavljajočih praks, na katere je bilo vodstvo RTV Slovenija večkrat opozorjeno, zahtevamo takojšen odstop direktorja Radia Slovenija ter pripravo štirih oddaj na radiu Slovenija, kjer bo tematika smrti nerojenih otrok v Sloveniji ter trpljenje njihovih mater in očetov predstavljena uravnoteženo in nepristransko.

Obrazložitev:

Z oddajami  1) Žensko telo je bilo vedno polje boja ideologij, z dne 12.10.2021, 2) Napredek ni nikoli varen pred nazadovanjem, z dne 23.11.2021, 3) Primarna ginekologija visi na nitki, z dne 4.1.2022 ter 4) v oddaji v Pravica do abortusa, z dne 12.1.2022, je Radio Slovenija v treh mesecih pripravil štiri oddaje s skupnim imenovalcem – spodbujanje smrti nerojenih otrok v postopkih medicinskega splava ter trpljenja njihovih mater in očetov v stiskah.

Vse oddaje so bile izvedene nestrokovno ter v nasprotju s programskimi Standardi RTV Slovenija in Zakonom o RTV Slovenija.

1.       Obravnava tematike je bila v vseh štirih primerih povsem enostranska in uperjena proti življenju nerojenih otrok ter zanikanju trpljenja njihovih mater in očetov v stiskah ter zdravstvenih tveganj povezanih z medicinskim končanjem življenja nerojenih otrok.

2.       Sestava vabljenih gostij je bila enostranska, v več oddajah so nastopale celo ene iste propagandistke smrti nerojenih otrok v Sloveniji.

3.       Odnos novinark, ki so vodile oddaje, je bil neprofesionalen, brez sleherne distance do radikalnih stališč govork, s čemer so gledalke in gledalci utemeljeno dobili občutek, da so to tudi stališča RTV Slovenija.

4.       V nobeni od oddaj Radio Slovenija ni omogočil, da bi poslušalke in poslušalci slišali stališča v obrambo življenja nerojenih otrok, ter sočutja z njihovimi trpečimi mami in očeti v stiskah.

5.       Radio Slovenija je bil z vsemi štirimi oddajami neposredno naperjen proti 100% nerojenih otrok, ki so najbolj ranljiva manjšina v Sloveniji. Z vsemi temi štirimi oddajami je Radio Slovenija vsem nerojenim otrokom odrekal temeljno pravico do življenja. Prav tako je bil Radio Slovenija s temi štirimi oddajami uperjen proti vsaj 30% državljankam in državljanom v Sloveniji, ki se zavedajo, da je nerojeni otrok živ človek, ki ima tako kot vsi rojeni, temeljno človekovo pravico do življenja. Vse štiri oddaje so bile oddaje uperjene proti vsem materam in očetom v stiskah, ki trpijo zaradi izgube otroka.

6.       V vseh oddajah so ene in iste gostje ter njim pritrjujoče novinarke vedno znova zavajajoče ponavljale, da se borijo za pravice in svobodo žensk. To je v popolnem nasprotju z dejstvi, ker končati življenje drugega človeka, v tem primeru svojega otroka, ni pravica, saj je v Sloveniji po ustavi človekovo življenje nedotakljivo in ni smrtne kazni.

7.   Radio Slovenija je zavajajoče stigmatiziral organizacije, ki priznavajo pravico nerojenega otroka do življenja in se borijo za pravice nerojenih otrok ter sočutje do njihovih trpečih mater in očetov v stiskah. Te organizacije so bile manipulativno predstavljene kot grožnje pravicam žensk. Resnica je prav nasprotna: organizacije, ki se borijo za pravice nerojenih otrok ter njihovih trpečih mater in očetov so največje borke za pravice žensk v Sloveniji.

8.       V oddajah Radia Slovenija je bilo večkrat ponovljeno lažno stališče, da je vprašanje smrti nerojenih otrok, vprašanje ženskih reproduktivnih pravic, reproduktivnega zdravja in reproduktivnega statusa oz. njihovih pravic do razmnoževanja, razmnoževalnega zdravja in razmnoževalnega statusa, če prevedemo v slovenščino. Gre za absurdno stališče, saj končanje življenja nerojenega otroka pomeni odsotnost razmnoževanja ter zanikanje pravice do razmnoževanja. Zelo zavajajoče je bilo, da v nobeni od štirih oddaj niso bile izpostavljene hude zdravstvene posledice splava za ženske, med katerimi je zelo pogosta tudi trajna nezmožnost ponovne zanositve. Znanstvene raziskave navajajo, da se z zdravstvenimi težavami po medicinsko povzročeni smrti nerojenega otroka sooča več kot 30% žensk. Znanstvene raziskave prav tako kažejo, da zaradi odločitve za smrt svojega nerojenega otroka trpi in jo obžaluje več kot 70% žensk s to izkušnjo.

9.       V oddajah niso bila navedena enormna sredstva, ki se iz davkoplačevalskega denarja namenjajo za spodbujanje smrti nerojenih otrok ter za organizacije, ki se javno zavzemajo za smrti nerojenih otrok. Enormno financiranje teh organizacij se neposredno odraža vsak dan, ko v slovenskih porodnišnicah nasilne smrti umre 10 in več nerojenih otrok, zaradi česar so porodnišnice v veliki meri tudi mrtvašnice otrok, ne le kraji rojstva otrok, kar bi morale biti.

10.    Vse navedene štiri oddaje Radia Slovenija so bile radikalno diskriminatorne do moških in očetov, saj je bila smrt nerojenega otroka predstavljena izključno kot pravica oz. stvar ženske. Gre po eni strani za nesorazmerno in krivično naloženo breme na noseče mame, na katere Radio Slovenija zvrača celotno težo te odločitve, in hkrati popolno redukcijo moškega kot očeta na zgolj dajalca semena, ki po tem dogodku, do rojstva otroka ne sme imeti več nobene besede. Tako škandalozno zaničujoč odnos do moških je nesprejemljiv, krivičen do žensk in krati ruši najpomembnejšo pravico in interes, ki ga morajo strokovne institucije v teh primerih zasledovati – to pa je največja korist in pravica otroka, katere sestavni del je to, da ima ljubeča mamo in očeta, ki sta oba odgovorna za njega.

11.    V teh oddajah je Radio Slovenija  večkrat omenil zelo ideološko zaznamovane besedne zveze npr. »je ženska sužnja moškemu«, »sužnja patriarhalne miselnosti« in kot nosilce teh idej izpostavljal Katoliško Cerkev in organizacije, ki si prizadevajo za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah. To ocenjujemo kot protistavno spodbujanje verske nestrpnosti ter stigmatizacije katoličanov v Sloveniji ter obliko institucionalne novinarske kristjanofobije. Resnica, ki je v vaših oddajah poslušalke in poslušalci niso smeli slišati, je ravno nasprotna: te organizacije vključno s Katoliško cerkvijo so, če upoštevamo dejstva, največje borke za pravice žensk, za njihov svobodo in enakopravnost, ne pa enakost. Nikoli ne bomo moški in ženske enaki, nujno pa moramo biti enakopravni.

12.    Iz navedenih oddaj Radia Slovenija izhaja zmaličen in ideološko sporen pogled na svobodo človeka, ki jo postavljate v okvir EGOIZMA, SAMOZADOSTNOSTI in NEODGOVORNOSTI in to v času ko se Slovenija sooča z dolgoletnim drastičnim padanjem rojstev otrok ter izjemno negativnimi demografskimi trendi. V tem smislu je delovanje Radia Slovenija za državo, narod, šolski sistem, zdravstveni sistem, pokojninski sistem in gospodarstvo izrazito škodljivo in neprimerno. Namesto, da bi kot osrednja medijska hiša v državi delali za razvoj in napredek našega naroda in države, delate za njegov propad.

Na podlagi vsega navedenega v stranki ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine zahtevamo takojšen odstop oz. razrešitev Mirka Štularja, direktorja Radia Slovenija, ter čimprejšnjo pripravo štirih uravnoteženih  oddaj v podporo pravici nerojenega otroka do življenja ter pomoči mamam in očetom v stiskah, v katerih bodo v enakopravni zastopanosti lahko svoje stališče predstavile tudi predstavnice organizacij, ki se zavzemajo za življenje nerojenih otrok ter pomoč mamam in očetom v stiskah.

Aleš Primc, predsednik 
ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine