Podpišite peticijo: Božič z veliko, mama in oče, ne starš 1 in 2

Evropska komisija je izdala priporočila, naj prebivalci EU več ne uporabljajo besed “Božič”, “mama”, “oče” in še cel kup drugih. Naš odgovor mora biti ravno nasprotno od tega, kar zahteva Evropska komisija. Še več moramo uporabljati te besede. In ne samo to, čas je, da končno tudi v Sloveniji, tako kot po celem svetu začnemo pisati Božič uradno z veliko začetnico. To velika večina že dela, žal pa otroke v šolah zaradi tega še vedno kaznujejo z odvzemom točk.

Lepo vas vabimo, da podpišete peticijo: “Za pisanje Božiča z veliko začetnico ter zaščito besed »mama«, »oče«, »žena« in »mož« v slovenskem jeziku”:

Prav je, da pokončni Slovenke in Slovenci delamo ravno nasprotno kot narekujejo omenjena navodila Evropske komisije ter da zaščitimo slovenski jezik, kulturo in tradicijo.

»Spodaj podpisani/a:

  1. Izražam odločen protest proti dokumentu Evropske komisije, ki predlaga izogibanje uporabe besed »Božič«, »mama«, »oče«, »žena« in »mož«.
  2. Odločno nasprotujem, da se po zgledu nekaterih evropskih držav črtata besedi »mama« in »oče« iz uradnih dokumentov (npr. rojstni list).
  3. Odločno podpiram pisanje Božiča z veliko začetnico na vseh ravneh slovenskega jezika (slovenski pravopis, šole, univerze, mediji itd.).
  4. Ministrstvo za šolstvo in Zavod za šolstvo pozivam, da čim prej pripravita in izdata smernice za osnovne in srednje šole, da učitelji otrok, ki pišejo Božič in druge praznike z veliko začetnico, ne bodo več kaznovali z odvzemom točk oz. nižjo oceno.

Podpisi peticije z navedbo imena, priimka in kraja bivanja bodo posredovani na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, na Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter na Zavod za šolstvo.

Peticijo podpišete TUKAJ.

Vabimo vas tudi, da:

· Besedo »Božič« sami vedno uporabljamo in pišemo z veliko začetnico v znak spontanega spoštovanja (enako tudi druge praznike).

· Besedi »mama« in »oče« uporabljajmo čimbolj pogosto in ju ne zamenjujmo z edninsko besedo »starš«, ki v Sloveniji nima tradicije in je bila v Slovar slovenskega knjižnega jezika uvedena šele pred nekaj leti po pritiskih in manipulacijah LGBTQIA+ lobija, da bi na simbolni ravni razvrednotili pomen materinstva in očetovstva. Prav tako uporabljamo besedi »mož« in »žena« namesto besed partner/partnerica.

Vrednote se ne spreminjajo same od sebe, ampak jih hočejo spreminjati bogati in vplivni lobiji. Vrednote se ne bodo ohranile same od sebe, ampak jih moramo načrtno ohranjati mi, ki nam veliko pomenijo. Prijazno vas vabimo, da se pridružite tej pobudi, da skupaj postanemo branik slovenskih vrednot. Postanimo borci za praznovanje Božiča in pisanje Božiča ter drugih praznikov z veliko začetnico ter borci za uporabo besed »mama«, »oče«, »žena«, »mož« itn.

Nosilec pobude:
Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine