NA REFERENDUMU 9.6. GLASUJMO PROTI MEDICINSKI ZASTRUPITVI BOLNIH IN STAREJŠIH

1.     Medicinska zastrupitev bolnikov in ostarelih je v nasprotju s 17. členom Ustave R. Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo ter da v Sloveniji ni smrtne kazni. 

2.     Kdor vzame življenje človeku, se po 115. členu Kazenskega zakonika kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. Ubijanje ljudi z zastrupitvijo velja za najtežja kazniva dejanja. 

3.     Zastrupljanje bolnikov in ostarelih ima za cilj zmanjšati izdatke za zdravljenje in pokojnine. T.i. “zastrupljevalski lobi” v svojem predlogu zakona odkrito navaja stroške za bolne in ostarele kot enega glavnih razlogov za sprejem tega zakona. Ugotavljajo, da je zastrupitev človeka cenejša od zdravljenja. Prav tako navajajo, da se bo delež smrti z medicinsko zastrupitvijo v nekaj letih ustalil na okoli 3-4% t.j. okoli 800 ljudi na leto, ki bodo medicinsko zastrupljeni.

4.     Uzakonitev zastrupljevanja bolnih in ostarelih (evtanazije in asistiranega samomora) bo vodila v povečanje samomorov v vseh starostnih skupinah ter postopno uzakonitev medicinske zastrupitve tudi drugih skupin ljudi. To se dogaja v državah, ki so to že uzakonile npr. na Nizozemskem, Španiji, Kanadi in v Belgiji. Zastrupljevalski lobi želi v Sloveniji legalizirati uporabo strupa pentobarbital, ki ga v ZDA uporabljajo za izvajanje smrtne kazni.

5.     Medicinska zastrupitev bolnikov in ostarelih v obliki evtanazije in samomora s pomočjo predstavlja grozljivo nevarnost za varnost ranljivih ljudi, ki se čutijo osamljene in odvečne ter ruši zaupanje med bolniki in zdravniki. Vsi občasno čutimo, da neznosno trpimo in smo v stiski, skoraj vsak ima kakšno trajno neozdravljivo bolezen. Po predlogu zastrupitvenega zakona so vsi taki ljudje primerni za medicinsko zastrupitev.

6.     Legalizacija medicinske zastrupitve bo mlade z običajnimi težavami, ki sodijo k odraščanju, spodbujala k razmišljanju o končanju življenja. Ljudem, ki razmišljajo o samomoru, je potrebno pomagati, ne pa jim dajati spodbude in potrditve, da je to prava pot v življenju. Slovenija je že desetletja država z eno največjih stopenj samomorilnosti med vsemi državami sveta. 

7.     »Zastrupljevalski lobi«, ki nam vsiljuje medicinsko zastrupitev bolnih in starejših hoče zlorabiti zdravstvene in socialne zavode ter domove za ostarele za nagovarjanje bolnih in ostarelih za medicinsko zastrupitev. To je sprevrženo in spominja na nacizem. 

8.     Zdravniki so izbrali svoj poklic in zahtevno šolanje zato, da bi pomagali ljudem živeti. T.i. zastrupljevalski lobi in vlada jih ne smeta siliti, da bodo svoje znanje uporabili za sejanje smrti ter v prelom Hipokratove prisege. Podpiramo zdravnike, ki množično zavračajo medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih
Gibanje za otroke in družine