Otrok potrebuje mamo in očeta

Ali bo ustavno sodišče otroku odvzelo očeta še pred rojstvom? Ali bo razveljavljena odločitev družinskega referenduma 17. junija 2001? Homoseksualni aktivist Miha Lobnik je preko državne inštitucije t.i. varuha enakosti na Ustavno sodišče vložil zahtevo, da ustavno sodišče uvede umetne oploditve za ženske brez moškega, lezbijkam, moškim, ki bodo spremenili spol itn. S tem hoče otroke vnaprej obsoditi na življenje brez očeta, brez očetove topline, vzgoje, pa vse do dediščine…

Otrok potrebuje mamo in očeta. To smo z velikansko večino, več kot 72%, odločili na 1. družinskem referendumu 17. junija 2001. V stranki ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine, bomo referendumsko odločitev branili z vsemi demokratičnimi sredstvi. Ustavnemu sodišču bomo predložili argumente, da zahteva Mihe Lobnika jemlje temeljno otrokovo naravno in človekovo pravico do očeta, nasprotuje načelu največje otrokove koristi ter je kot taka protiustavna. K temu smo še posebej zavezani, ker je bil naš predsednik Aleš Primc, skupaj s pokojnim Dominikom Frelihom z Bleda, pobudnik tega referenduma.

Vabimo tudi vas, da se s pismom obrnete na ustavno sodišče in mu izrazite svoje neomajno prepričanje, da otrok potrebuje mamo in očeta ter da država nima pravice otroku odvzeti očeta še pred rojstvom.

Naslov ustavnega sodišča, kamor pošljite vaše pismo: Ustavno sodišče RS, Beethovnova ulica 10, 1001 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov: info@us-rs.si.

Spremljajte našo spletno stran in se nam pridružite v skupnem boju za zavarovanje temeljnih pravic otrok ter referendumske odločitve!