Golob in Janković hočeta zastrupiti vodo v Ljubljani. Sta norA?!

Okoljski kriminal Zorana Jankovića, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Golobove Vlade! Pridite na protest, v ponedeljek 5.2. ob 14.30!

Odločba Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da za nevaren kanal C0 nista potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje je norost in okoljski kriminal! Janković, minister Kumer in Robert Golob, delajo vse, da bi zastrupili vodo za 90% Ljubljane. Potreben je splošen ljudski odpor ter samozaščita za ohranitev življenj in zdravja ljudi!

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo odločbo, da transportni kanalizacijski kanal s 3.000.000 litri nevarnih odplak na dan nad zbirališči čiste pitne vode za 90% Ljubljane na najbolj potresnem območju v Sloveniji, ne potrebuje presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja. Namesto, da bi ministrstvo v skladu z zakonom varovalo okolje, odpira pot, da Janković zastrupi vodo za 90% Ljubljane.

Gre za nezakonito odločbo, ki je v popolnem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije ter z 88. in 89. členom Zakona o varstvu okolja. S to odločbo je ministrstvo kot politični organ vlade, razveljavilo odločitev Agencije za okolje kot strokovnega organa.

Ne bomo odnehali. Ko gre za življenje in zdravje ljudi ni predaje! Sedaj se je dokončno izkazalo, da čisto pitno vodo v Ljubljani in Sloveniji lahko zaščitijo samo še navadni ljudje s svojo pokončnostjo in svojimi telesi. Vabim vse Ljubljančanke in Ljubljančane in vse prebivalce Slovenije, da se množično upremo zastrupitvi vode za več kot 300.000 ljudi!  

Pridite na Veliki protest proti Jankovićevi zastrupitvi čiste pitne vode, ki bo v ponedeljek, 5. 2., ob 14.30 pred ljubljanskim Magistratom.

Zakon o varstvu okolja:

88. člen 

(presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje) 

 (1) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.

89. člen 

(presoja vplivov na okolje) 

(1) V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovijo in ocenijo dolgoročni, kratkoročni, posredni ali neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.”

Ampak na Ministrstvu za okolje so ocenili, da 1,2 metra širok kanalizacijski kanal poln kanalizacijskih odplak, sestavljen iz več kot 350 cevi in spojev cevi, ne bo imel nobenih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih tveganj. Ne glede na puščanje spojev, ne glede na potrese, poplave ali npr. teroristični napad. Noro in pokvarjeno. Jaz ne najdem druge besede. 


Lepo pozdravljeni,

Aleš Primc