LGBTQIA+ učbenik za učiti otroke, kako spremeniti spol, je že pripravljen

Učbenik za učenje otrok v šolah, kako spremeniti spol je že pripravljen. “Ljubezen je ljubezen” priročnik za šole, katerega namen je učenje otrok, da bi spreminjali spol in spolno usmerjenost. To gradivo je že priporočena literatura za poučevanje državljanjske vzgoje! Stranka Levica se zavzema, da postane obvezno učno gradivo v šolah.

‘Ustvarite sebi lasten spol!’

‘Ustvarite sebi lasten spol!’ Na začetku priročnika avtorica
pravi, da sta moški in ženski spol nekaj, kar ni pogojeno z naravo, ampak kar
si izberemo sami. Pravi takole: »Poskusite razmišljati o svojih oblačilih,
izgledu in vedenju v zvezi s spolom. In zavestno izbirati. Izbirajte tisto, kar
vam godi, kar vam je všeč in zanimivo, raje kot pa tisto, kar se za vaš spol
pričakuje oziroma za kar si mislite, da so vaše prvobitne želje. Tako boste
ustvarjali sebi lasten, enkraten spol. In svet bo normalnejši« (str. 13). V
nadaljevanju avtorica (in aktivisti po šolah!) otrokom govori, da otrok ne
potrebuje mame in očeta. Pravi takole: »Tradicionalno, a zmotno prepričanje je,
da je poroka, tj. zakonska zveza med moškim in žensko, jamstvo za srečno in
harmonično družino. Vlogo staršev zmore dobro izpolnjevati tudi ena sama ali
več odraslih oseb, ki so po pripadnosti, intimnosti in skrbi za otroka
enakovredni, niso pa biološki starši otroka« (str. 20).

NUJNO! UDELEŽITE SE SHODA V PODPORO MATERINSKI IN OČETOVSKI LJUBEZNI, KI BO V ČETRTEK 16.6.2022, OB 9.00 ZJUTRAJ PRED USTAVNIM SODIŠČEM, BEETHOVNOVA 10, V LJUBLJANI!

‘Jaz sem gej. Jaz sem lezbijka.’

‘Jaz sem gej. Jaz sem lezbijka.’ Po priročniku “Ljubezen je
ljubezen” aktivisti v svojih delavnicah povabijo otroke h glasnemu
izgovarjanju različnih pojmov v prvi osebi ednine. Očitno z namenom, da se
zabriše meja med spoloma in da bi otroci sprejeli homoseksualne in vse druge
oblike spolnih praks kot nekaj dobrega. Takole piše: »Identiteto, vezano na
spol, izražamo s stavkom: jaz sem ‘to in to’. Za hec lahko poskusite glasno ali
pred ogledalom: ‘Jaz sem lezbijka.’ ‘Jaz sem gej.’ ‘Jaz sem ženska.’ ‘Jaz sem
moški.’ ‘Jaz nisem niti moški niti ženska’« (str. 23). Da bi bila mera zvrhana,
sledi še dvoumno priporočilo. Avtorica pravi: “Pomembno je, da si ne
poskušate za vsako ceno predstavljati, kako je biti lezbijka/gej, če slučajno
niste, recimo tako, da si v mislih predstavljate, da ste v ljubezenskem ali
spolnem odnosu s svojo najboljšo prijateljico ali prijateljem” (str. 23).

Težko si predstavljamo, da bi si otrok ali najstnik kar tako sam
sebe zamislil v spolnem odnosu s svojim najboljšim prijateljem. Če pa mu je
takšna misel vsiljena, besedica “ne” njegovi domišljiji seveda ne bo
zaprla poti. Učinek bo ravno nasproten in avtorica priročnika se tega gotovo
dobro zaveda.

‘Spol in spolno usmerjenost si vsak opredeli in spremeni sam’

V nadaljevanju aktivisti Amnesty international še stopnjujejo
svoje radikalne poglede, saj trdijo, da ima človek pravico, da si sam izbere
spol oz. ima pravico tudi do nespola oz. do spolne neopredelitve: »Zapomnimo
si, da je spol nekaj, kar moramo imeti pravico ter možnost ustvarjati sami in
ne po nareku naših genitalij, ki naj bi silile človeka biti ženska ali biti
moški!« (str. 26). »Podobno kot spol ni vnaprej določeno ali samoumevno dejstvo
ob rojstvu in ga moramo imeti pravico opredeliti sami ali ga spremeniti, velja
isto za spolno usmerjenost« (str. 29).

Novačenje aktivistov

Na koncu priročnik Amnesty International Slovenija učence in
dijake seznani s homoseksualnimi organizacijami v Sloveniji ter jih poziva, naj
se vanje vključijo in postanejo homoseksualni aktivisti (str. 41 do 45).
Amnesty International in druge aktivistične organizacije v slovenskih šolah so
izvajali ta program med učenci in dijaki brez vednosti in dovoljenja staršev.
Pri tem sporne vsebine skušajo skriti pod naslov “človekove pravice”
ali pa celo “motnje hranjenja”, kot si je to privoščilo Društvo
ženska svetovalnica npr. na Osnovni šoli Bičevje v Ljubljani. Otroci v najbolj
občutljivem obdobju odraščanja (med 12. in 16. letom) v okviru šolskega pouka
srečujejo z agresivno teorijo spola povezano z radikalnim homoseksualnim
aktivizmom in prevzgojo na področju spolne identitete.

Izvajanje tega programa se je po šolah izvajalo brez soglasja ali
celo vednosti staršev. Sporni učbenik Ljubezen je ljubezen si lahko v celoti 
preberite tukaj.