Gradnja velikih sežigalnic odpadkov v neprevetrEnih gosto naseljenih kotlinah zbuja velike pomisleke

Zdravniška zbornica Slovenije je posredovala javnosti zelo argumentirana stališča zdravniške stroke o zdravstvenih tveganjih, ki jih prinaša gradnja velikih sežigalnic v neprevetrenih kotlinah in gosto naseljenih območjih

Stališča Zdravniške zbornice:

– z dne 7.1.2022: V nastajajočo uredbo o sežiganju odpadkov naj se zapiše čim nižje dovoljene mejne vrednosti izpustov (zdravniskazbornica.si) 

– z dne 24.5.2022: Odziv na sprejem Uredbe o opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (zdravniskazbornica.si) 

Oglejte si zanimiv pogovor na POP TV, kjer sta pomisleke izrazila doc. dr.  Milan Brvar, vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v ljubljanskem kliničnem centru in dolgoletni okoljevarstvenik Uroš Macerl. Pogovor si lahko pogledate tukaj: Sežigalnica odpadkov tudi v neprevetreni Ljubljani? – 24ur.com