Družina - Glas za otroke in družine

Pojdi na vsebino
Moja Slovenija
STROKOVNA TEMATSKA PROGRAMSKA JEDRA STRANKE

Temeljna naloga strokovnih tematskih jeder je priprava izvedbenih rešitev Programske resolucije stranke Glas za otroke in družine.

Strokovni predlogi vsebujejo rešitve za vodilna gesla 4 x več:
 1. Več spoštovanja do mater     in očetov!
 2. Več otrok!
 3. Višje plače!
 4. Višje pokojnine!

Koordinatorka: Metka Zevnik, podpredsednica stranke Glas za otroke in družine

DRUŽINA
DRUŽINA, ki zajema politike za: družino, demografski razvoj, zdravstvo, starše v delovnem razmerju, invalide, temeljne pravice delavcev, varnost, finančne spodbude v skladu s programom stranke, financiranje organizacij v javnem interesu.
Vodja Franci Donko, član Izvršilnega odbora
MOJA  SLOVENIJA
 
DRUŽINSKI PROGRAM  STRANKE GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE  

 
 
VEČ ZA VSAKO DRUŽINO IN PRIHODNOST SLOVENIJE
 
Načela, usmeritve in ukrepi za več otrok  in za varno starost!
 

 
Stranka Glas za otroke in družine bo  sama ali v koalicijskih povezavah z drugimi strankami, kot prednostno nalogo države uvedla neposredne  investicije v družinsko politiko, ki  izhajajo iz treh  temeljnih stebrov programske politike
 
   
 1. ustvariti spodbudno okolje za dvig rodnosti in      ustaviti demografsko zimo
 2.  
 3. omogočiti mladim pogoje za ustanovitev družine
 4.  
 5. dolgoročno vzpostaviti kadrovsko stabilnost      gospodarstvu
 
 
Ustvarili bomo pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in enake možnosti osebnega razvoja vseh družinskih članov, zlasti otrok. Naše cilji so strnjeni v geslih:
 
 
   
 1. DRUŽINA JE ZIBELKA ŽIVLJENJA, PODPRIMO JO!
 2.  
 3. DRUŽINI IN OTROKOM NAKLONJENA  DRUŽBA!
 4.  
 5. POPRAVIMO      NAPAKE PRETEKLOSTI!
 6.  
 7. VZPOSTAVITEV      SAMOSTOJNEGA MINISTRSTVA za DRUŽINO, OTROKA, DEMOGRAFSKI RAZVOJ!
 8.  
 9. VZPOSTAVITEV      CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA       za zbiranje podatkov in kontinuirano analizo položaja družin ter      posledice ukrepov in implementacije zakonskih rešitev v njihovo korist v      okviru družinske politike. (priporočilo Sveta EU št. 1074).
 

 
NAČELA:
 

 
   
 1. Materinstvo in      očetovstvo je vrednota. Država bo to spoštovala!
 2.  
 3. Kdor poskrbi za      več otrok, je to nadpovprečni doprinos v skupno dobro in mora pri tem      dobiti precej več podpore!
 4.  
 5. Staršem več      izbire! Za bolj zdrave otroke!
 6.  
 7. Stari starši so      zakon! Dobrobit za družino in družbo!
 8.  
 9. V bolezni sta      mama in oče ali pa stara mama in stari oče še posebej potrebna.
 10.  
 11. Kdor ob službi      lahko dobro skrbi za družino, bolje dela!
 12.  
 13. Več otrok vsem      zagotavlja višje pokojnine!
 

 
USMERITVE IN UKREPI ZA REALIZACIJO
 
Izhodišče za za vse predlagane ukrepe je SLABA DRUŽINSKA POLITIKA sedanje vlade in ministrice, odgovorne za družino ter BREZBRIŽNOST do problema  nizke rodnosti. Tega si Slovenija ne more in ne sme privoščiti! Prebivalstvo le počasi narašča na račun priseljencev. Staranje prebivalstva je posledica zniževanja rodnosti in podaljševanja  življenjske dobe, saj je delež starejših že večji od deleža mladih. Če v slovenskih družinah v naslednjih dvajsetih letih ne bo letno rojenih vsaj 27.000 otrok, kar bi  poprečje otrok na družino dvignilo s sedanjega povprečja 1,5 na vsaj 3 otroke, potem slovenski narod nima možnosti preživetja. Zato  mora biti skrb za VIŠJO RODNOST in BOLJŠI POLOŽAJ DRUŽIN ena izmed NAJPOMEMBNEJŠIH PREDNOSTNIH NALOG vsake politike, saj je eden največjih STRUKTURNIH PROBLEMOV SLOVENIJE.
 
Realizacija temelji na štirih področjih usmeritev:
 
   
 1. NA EKONOMSKO      - FISKALNEM PODROČJU IN NA PODROČJU STANOVANJSKE POLITIKE
 2.  
 3. NA PODROČJU DRUŽBENIH SLUŽB, ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DRUŽINE      , VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA in DRUGIH DEJAVNOSTI
 4.  
 5.  NA PODROČJU      ZAPOSLOVANJA
 6.  
 7. NA PODROČJU POKOJNINSKEGA      ZAVAROVANJA
 
 
NAJPREJ DRUŽINE!
 
KAR REČEMO, TO NAREDIMO!
 
VEMO, ZNAMO, ZMOREMO!
 
Poveži se z nami
Osnovni podatki
Naslov
DŠ: 45485712
Glavno tajništvo
Datum ustanovitve: 25.03.2017
Stari trg 11 a
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Predsednik: Aleš Primc
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6000 0000 0755 022 (LON)
E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com
Nazaj na vsebino