Glas za otroke in družine

Pojdi na vsebino

AKTUALNO

KREKOVE MISLI ZA DANAŠNJI ČAS

Otroci pripadajo staršem. Ker sami ne morejo otrok naučiti vsega potrebnega, zato so zvezani v državi in plačujejo davke in naklade in zidajo šole, da se v šolah otroci naučé, česar se doma ne morejo. Pri tem pa nočejo pripustiti nobeno trenotje, da bi kdo drugi imel vrhovno oblast nad otroki, nego oni sami. Samo takrat, če bi kak oče ali mati tako zanemarjal svoje dolžnosti, da bi otrok trpel veliko škodo, se sme država proti staršem potegniti za otrokove pravice. Taki slučaji so pa redki. In na vsa usta povemo, da sodbe o tem ne moremo prepuščati liberalcem.
Učitelji so namestniki staršev, od njih plačani pooblaščenci in v imenu staršev morajo učiti in vzgajati otroke, ne pa v imenu države ali dežele, ne v imenu kakega okrajnega ali deželnega šolskega sveta. Deželni šolski svet bi moral po duhu naših postav skrbeti, da bi se to izvrševalo. Zato je njegova dolžnost, najprej poskrbeti, da noben učitelj pri svojem delu ne bo nasprotoval tistim dolžnostim, ki jih imajo starši do svojih otrok. Postava, ki veže starše, da morajo pošiljati otroke v šolo, mora biti tako zavarovana, da pri tem starši ohranijo mirno vest. Prej nego vsaka državna postava veže starše njihova naturna dolžnost, da morajo otroke učiti v verskem in nravnem duhu. Zato pa mora v njih imenu šolska gosposka skrbeti, da se to tudi zgodi. Krščanski starši nimajo volje, da bi svoje otroke pošiljali v šole, ki jih sami plačujejo, zato, da bi se tam pohujševali in odtujevali veri, domu in družini …
Janez Evangelist Krek: Čigavi so otroci?, v: Domoljub, 6. april 1905, št. 7, str. 97


VABILO ZA DONACIJO

Naša stranka GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE zagovarja vrednote, za katere se zavzema tudi Gibanje za otroke in družine in jih želi živeti, razširjati in udejanjati – družina z očetom, mamo in otroci, ljubezen do domovine, spoštovanje človekovega življenja in dostojanstva od spočetja do naravne smrti, resnica in poštenost, pravičnost in zvestoba – pri čemer je Bog postavljen v samo srce in središče vsega delovanja. Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do sprememb. Vseeno pa za razvoj in napredek nujno potrebujemo tudi finančna sredstva.
V kolikor ste začutili, da bi stranko GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE in njena prizadevanja za pravično in demokratično Slovenijo želeli finančno podpreti, lahko vaš dobrodelni prispevek nakažete na TRR stranke: SI56 6000 0000 0755 022 s pripisom Donacija.
Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo. Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani s svojimi darovi in molitvijo! Vsi, ki ne zmorete darovati v finančnem smislu, iskreno povabljeni, da nas še naprej podpirate z molitvijo.

Naša himna:
Avtor besedila in glasbe je Leon Oblak.
Poveži se z nami
Osnovni podatki
Naslov
DŠ: 45485712
Glavno tajništvo
Datum ustanovitve: 25.03.2017
Stari trg 11 a
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Predsednik: Aleš Primc
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6000 0000 0755 022 (LON)
E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com
Nazaj na vsebino